Корнієнко Анатолій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Корнієнко Анатолій Петрович

КОРНІЄ́НКО Анатолій Петрович (10. 09. 1935, с. Соколівка, нині Василь­ків. р-ну Київ. обл. – 29. 01. 2004, Київ) – бібліотекар, бібліо­граф. Засл. працівник культури України (1991). Закін. Харків. ін-т куль­тури (1962). Відтоді працював інспектором у Мін-ві культури УРСР; 1967–83 – у Держ. б-ці УРСР для юнацтва: від 1975 – дир.; 1983–2004 – дир. Нац. пар­ламент. б-ки України (усі – Київ). Чимало зусиль доклав до створення мережі обл. б-к для юнацтва, керував розробленням передових концепцій диференційов. обслуговування дітей і мо­лоді, спрямування засобів біблі­о­теч. обслуговування на соц. адап­тацію підлітків, формування у них громадян. і патріот. переконань. Автор низки статей у періодиці, в яких порушував про­блеми бібліотеч. розвитку, висвітлював у спеціалізов. пресі і в ЗМІ розвиток технол. процесів, напрямів бібліотеч. діяльно­сті, аналізував н.-д. діяльність укр. б-к, активно виступав за інтеграцію бібліотеч. науки і прак­тики, за співпрацю провід. б-к різного підпорядкування та спец. бібліотеч. кафедр. Брав участь у міжнар. конф. в Австрії, Білорусі, Нідерландах, Канаді, Німеч­чині, РФ, США. Гол. ред. ж. «Бібліотечна планета» (від 1998).

Літ.: [Вітання А. П. Корнієнка з нагоди 65-річчя від дня народж.] // Бібліо­течна планета. 2000. № 3; Анатолій Петрович Корнієнко: [Некролог] // Там само. 2004. № 1; Корнієнко Анатолій Петрович (10. 09. 1935 – 29. 01. 2004): [Некролог] // Вісн. Книжк. палати. 2004. № 2; Памяти Анатолия Петровича Кор­ниенко (1935–2004) // Вест. Библиотеч. Ассамблеи Евразии. 2004. № 1.

І. З. Держко


Покликання на статтю