Браунер Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Браунер Олександр Олександрович

БРА́УНЕР Олександр Олександрович (13(25). 01. 1857, Сімферополь – 05. 05. 1941, Одеса) – зоолог, селекціонер. Д-р зоології (1920), д-р біол. н. (1939). Мав звання колезького радника. Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1881). Працював 1881–1919 у різних банків. установах, зокрема 1888–93 – чл. колегії Поземел. банку у Варшаві, 1901–19 – голова відділ. Селян. земел. банку в Одесі. Водночас – у Херсон. губ. земській управі (1882–88 – статистик, 1888–90 – зав. відділу), де розпочав, подорожуючи Пд. України, досліджувати степову фауну з огляду на користь і шкоду для с. госп-ва, – таким чином передував роботі держ. офіційно створ. 1915 Комісії (від 1935 Ради) з вивчення природ. продуктивних сил. 1917–18 – голова Ком-ту с.-г. курсів в Одесі, на базі яких за сприяння Б. створ. Одес. с.-г. ін-т (проф. у ньому до 1930); одночасно в Асканії-Новій: 1918–30 – заст. дир. з наук. роботи зоотех. станції, зав. наук. частини Ін-ту гібридизації і степ. акліматизації тварин, 1936–38 – зав. зоопарку. 1939– 41 – проф. каф. зоології Одес. ун-ту. Б., послідовник дослідн. зоол. школи К. Рульє, здійснюючи фауністичні й зоогеогр. дослідж., вперше почав систематично вивчати тварин. світ степ. смуги України, виконав районування розподілення тварин у межах від Польщі до Донбасу, від Слобожанщини до Чорного моря. Від 1890-х рр. одним із перших у Рос. імперії публікував статті про необхідність охорони природи. Є співзасн. науки про походження свійських тварин, а також одним із організаторів селекц.-племін. роботи з червоною степ. породою великої рогатої худоби в Україні та укладання держ. племінної книги (опубл. 2 томи, 1928); запропонував класифікацію великої рогатої худоби. Був чл. Новорос. т-ва природодослідників, Т-ва с. госп-ва Пд. Росії, Кримсько-Кавказ. гірського клубу та ін. У Зоол. музеї при Одес. ун-ті діє постійна виставка – експозиція матеріалів, присвяч. життю та діяльності Б., а також створ. музейний фонд його імені. Колекції Б. частково зберігаються в Центр. наук. природн. музеї НАНУ.

Пр.: Заметки о птицах Херсонской губернии // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1894. Т. 19, вып. 2; Краткий определитель дичи степной полосы России. Ч. 1. Х., 1897; Краткий определитель пресмыкающихся и земноводных Крыма и степной полосы Европейской России // Зап. Крым. горного клуба. 1904. № 3–9; О вредных и полезных птицах Херсонской, Таврической и Бессарабской губерний. Кишинев, 1912; О млекопитающих Бессарабской, Херсонской и Таврической губерний // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1914. Т. 40, вып. 1; Материалы к познанию домашних животных России: В 2 т. О., 1916–19; Животноводство: История животноводства в степной Украине, история одомашнения, виды и породы, обследование животноводства. О., 1922; Сельскохозяйственная зоология. О., 1923.

Літ.: Пузанов И. И. Александр Александрович Браунер: Жизнь и научная деятельность // Тр. Ин-та истории естествознания и техники. 1960. Т. 32, вып. 7; Борейко В., Грищенко А. Олександр Олександрович Браунер // Рідна природа. 1987. № 1; Дьяков В. А. Архив профессора А. А. Браунера в зоологическом музее Одесского госуниверситета им. И. И. Мечникова // Науч. тр. зоол. музея Одес. ун-та. Т. 2. 1995; Памяти профессора А. А. Браунера: Сб. воспоминаний и науч. тр., посвященный 140-летию со дня его рождения. О., 1997.

В. А. Дяков, В. І. Крижанівський


Покликання на статтю
В. А. Дяков, В. І. Крижанівський . Браунер Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=37658 (дата звернення: 21.10.2021)