Браунштейн Олександр Овсійович — Енциклопедія Сучасної України

Браунштейн Олександр Овсійович

БРАУНШТЕ́ЙН Олександр Овсійович (13(26). 05. 1902, Харків – 01. 07. 1986, Москва) – біохімік. Син Овсія, брат Миколи Браунштейнів. Д-р біол. н. (1937), акад. АМН СРСР (1945) та АН СРСР (1964). Держ. нагороди СРСР. Сталін. (1941) і Ленін. (1982) премії. Закін. Харків. мед. ін-т (1925). У 1928–35 працював у Біохім. ін-ті Наркомздорову СРСР і Центр. ін-ті профзахворювань; 1936– 60 – зав. лаб. Всесоюз. ін-ту експерим. медицини (від 1945 – у складі Ін-ту біол. і мед. хімії АМН СРСР, Москва). Від 1960 – засн. і зав. лаб. хім. основ біол. каталізу Ін-ту молекуляр. біології АН СРСР. Наук. дослідж. – ферментологія, обмін амінокислот та ін. азотистих сполук. Відкрив (1937, спільно з М. Кріцман) процес переамінування амінокислот як проміжну ланку біосинтезу й розпаду амінокислот. Створив нове уявлення про осн. шляхи обміну азоту у тварин. Виявив коферментну функцію похідних вітаміну В6 в ряді ферментатив. реакцій перетворень амінокислот (триптофану, оксіамінокислот). Запропонував (1952, спільно з М. Шемякіним) заг. теорію дії піридоксалевих ферментів, що ґрунтується на електрон. теорії перетворення орган. сполук. Вивчав зв’язок між структурою та функціями ферментів. Почес. чл. низки зарубіж. АН і наук. т-в, почес. д-р Брюссел., Ґрайфсвальд. та Париз. ун-тів.

Пр.: Биохимия аминокислотного обмена. Москва, 1949; Теория процессов аминокислотного обмена, катализируемых пиридоксалевыми энзимами // Биохимия. 1953. Т. 18, вып. 4 (співавт.); Витамины группы В и процессы обмена аминокислот // УБЖ. 1955. Т. 27, № 4; Теоретические и экспериментальные критерии для рациональной классификации фосфопиридоксалевых ферментов на основе механизма катализируемых ими реакций // Изв. АН СССР. Сер. биологическая. 1974. № 5.

Літ.: Александр Евсеевич Браунштейн // Биохимия. 1962. Т. 27, вып. 2; Структура и функции активных центров ферментов: Сб., посвященный 70-летию со дня рождения акад. А. Е. Браунштейна. Москва, 1974.

Я. В. Білик

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Я. В. Білик . Браунштейн Олександр Овсійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=37662 (дата звернення: 21.09.2021)