Брекчія — Енциклопедія Сучасної України

Брекчія

БРЕ́КЧІЯ (від італ. breccia, букв. пролом) – гірська порода обмеженого розповсюдження, в складі якої переважають зцементовані гострокутні уламки однієї або кількох порід. За походженням виділяють осадові, тектонічні й вулканогенні Б. Генетично подібними до Б. є конгломерати – породи з гальками. Між Б. і конгломератами трапляються проміжні утворення. Вивчення петрограф. складу й походження Б. дуже важливі для з'ясування фіз.-геогр. умов, рельєфу, обл. зносу уламкового матеріалу, водних басейнів і течій, клімат. умов, тривалості континентальної перерви тощо.

Літ.: Швецов М. С. Петрография осадочных пород. Москва, 1948.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю