Бржечка Володимир Фомич — Енциклопедія Сучасної України

Бржечка Володимир Фомич

БРЖЕ́ЧКА Володимир Фомич (23. 02 (05. 10). 1891, м. Здолбунів Волин. губ., нині Рівнен. обл. – 07. 03. 1954, Харків) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1939), проф. (1923). Закін. Харків. ун-т (1916). Працював викл. математики у навч. закладах Харкова. Від 1923 – зав., від 1928 – проф. каф. вищої математики, 1934–39 – декан заг.-тех. ф-ту Харків. тех. ін-ту. Засн. першої в Харкові машинолічил. лабораторії. Вивчав конструктивну теорію функцій та наближені методи матем. аналізу.

Пр.: О наименьшем уклонении от нуля в данном интервале монотонного полинома при заданном значении второй производной в какой-либо точке интервала // Зап. Харьков. матем. об-ва. 1928. Т. 2; Sur la variation minimale du polynome Pn(x) monotone dans l'intervale (–1, +1), dons les dйrivées sont donnés // Там само. 1929. Т. 3 (співавт.); Об одной экстремальной задаче // Там само. 1940. Т. 16; Об одном классе полиномов, ортогональных на двух конечных симметричных интервалах // Там само. 1940. Т. 17; О функции Больцано // УМН. 1949. Т. 42(30).

Літ.: Харьков. политех.

Ю. І. Зайцев


Покликання на статтю