Брик Іван Станіславович — Енциклопедія Сучасної України

Брик Іван Станіславович

БРИК Іван Станіславович (08. 07. 1879, м. Устрики Долішні, Галичина, нині Устишки-Дольне, Польща – 17. 09. 1947, м. Ландек, Австрія) – філолог, історик, громадський діяч, педагог. Д-р філософії (1903). Дійс. чл. НТШ (1919). Закін. Перемишл. укр. г-зію (1898), навч. в ун-тах Львова (1898–1901), Ляйпциґа (1901), Праги (1902) та Відня (1902–03). Викладав у Львів. академ. г-зії (1905–06), ін. львів. г-зіях, Укр. таєм. ун-ті у Львові. Друкував праці про укр.-чес. взаємини, галиц. пресу, галиц. відродження в галиц. і чес. освіт. журналах, «Записках НТШ». 1902 заснував і очолював Укр. громаду в Празі. Добре відомий своєю діяльністю в керів. органах т-ва «Просвіта» у Львові: секр. і дир. канцелярії (1906– 10), в. о. голови (1919–23), заст. голови (1923–31) і голова (1932–39), редагував «Письма з “Просвіти”» (1923–25). У 1910 виїздив на студії до Праги, де був пов’яз. з Т. Масариком та «Масариківською групою реалістів». Під час 1-ї світ. війни служив у Перемишлі, потрапив у полон до рос. військ і до 1918 перебував у Перовську (нині Кзил-Орда, Казахстан). Організував 1-й укр. освіт. і екон. конгрес у Львові (1909) і 2-й всеукр. освіт. конгрес (1929). У 1931–33 – ред. ілюстров. освіт. місячника «Життя і знання». Здійснив ґрунт. наук. дослідж. з історії укр. літ-ри, славістики. Праці про творчість Т. Шевченка познач. оригін. підходами до з’ясування маловідомих фактів біографії поета: «Шевченкова поема “Іван Гус”» (Л., 1918), «Пам’ятки по Т. Шевченкові в родині Ускових» (Л., 1925), «Святе дерево в творчості Т. Шевченка» (Л., 1931) та ін. Б. збирав матеріали й писав дослідж. про М. Шашкевича («Столітє уродин Маркіяна Шашкевича» // «Ілюстр. нар. календар т-ва “Просвіта” на 1911 р.», Л., 1911; «З Маркіянових днів: Спомини», Л., 1911; «Маркіян Шашкевич: У соті роковини зладження “Зорі”», Л., 1934). Автор розвідок-портретів «Олександр Кониський» («Молода Україна», 1900, № 11), «Борис Грінченко: Праця і заслуги» (Л., 1910), «Федькович у “Просвіті”» (Л., 1934).

Пр.: Слов’янський з’їзд у Празі 1848 р. і українська справа. Л., 1920; Матеріяли до історії українсько-чеських взаємин в першій половині XIX ст. // Укр.-рус. архів. 1920. Т. 15; Міжнародний з’їзд у справі народного мистецтва в Празі // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. К., 1928. Вип. 2–3; Коліївщина в англійській мові // Ювіл. зб. на пошану акад. М. С. Грушевського. К., 1928; Омелян Огоновський: У 100-ліття народин великого громадянина. Л., 1933; Боротьба чехів за волю. Л., 1937.

Літ.: Качкан В. Хай святиться ім’я твоє: Українознавство та пресологія (ХІХ – перша половина ХХ ст.). Л., 1998. Кн. 3.

ДА: ЦДІА у м. Львові. Ф. 309. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 1–23; Ф. 3с/309. Оп. 1. Спр. 5. Од. зб. 96. Арк. 1–20; Спр. 15. Од. зб. 338. Арк. 18; Спр. 66. Од. зб. 970. Арк. 66; Спр. 162. Од. зб. 2435. Арк. 18.

В. А. Качкан

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
В. А. Качкан . Брик Іван Станіславович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37748 (дата звернення: 10.05.2021)