Брик Михайло Теодорович — Енциклопедія Сучасної України

Брик Михайло Теодорович

БРИК Михайло Теодорович (01. 01. 1941, с. Юстинівка Підгаєц., нині Бережан. р-ну Терноп. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1981), проф. (1988). Закін. Кременец. пед. ін-т (1962). Працював в Ін-ті хімії високомолекуляр. сполук АН УРСР (1962–68): інж., ст. інж.; Ін-ті колоїд. хімії та хімії води НАНУ (1968–98): м. н. с., ст. н. с., заст. дир. з наук. роботи, зав. відділу; від 1998 – проректор з наук. роботи, 1-й віце-президент і віце-президент з наук. роботи, за сумісн. – дир. Центру екол. дослідж., зав. каф. хімії ф-ту природничих наук Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Одночасно у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: проф. каф. апаратів та машин ф-ту машинобудування (1989– 92), проф. каф. целюлозно-паперових вироб-в і пром. екології хім.-технол. ф-ту (1993–2000). Президент Укр. мембран. т-ва (від 1992). Досліджує синтез полімерів у тонких шарах на поверхні твердих неорган. тіл та структуру і властивості синтез. полімерів і композиц. полімер. матеріалів на їхній основі, а також вивчає структуру й функціон. характеристики мембран. Розробляє нові мембранні екол. технології водоочищення та водопідготовки, очищення й концентрування рідких харч. продуктів та фізіологічно і біологічно актив. речовин.

Пр.: Композиционные металлополимерные материалы на основе дисперсного титана. К., 1980 (співавт.); Полимеризация на твердой поверхности неорганических веществ. К., 1981; Физическая химия многокомпонентных полимерных систем. К., 1986 (співавт.); Ультрафильтрация. К., 1989 (співавт.); Деструкция наполненных полимеров. Москва, 1989; Мембранная технология в промышленности. К., 1990 (співавт.); Применение мембран для создания систем кругового водопотребления. Москва, 1990 (співавт.); Мембранная технология в пищевой промышленности. К., 1991 (співавт.); Degradation of filled polymers: high temperature and thermal-oxidative processes. Chechester, 1991; Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підруч. К., 2000 (співавт.).

Літ.: Михайло Теодорович Брик: Бібліогр. покажч. Сер. Вчені Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». К., 2000.

Г. С. Мацибура


Покликання на статтю