Британська енциклопедія (Encyclopaedia Britannica) — Енциклопедія Сучасної України

Британська енциклопедія (Encyclopaedia Britannica)

БРИТА́НСЬКА ЕНЦИКЛОПЕ́ДІЯ (Encyclopaedia Britannica) – одна з найстаріших універсальних енциклопедій світу. Поширена назва – «Британіка». На відміну від попередніх видань, зокрема франц. «Encyclopédie…» Д. Дідро, мала не тематичне, а абеткове розташування матеріалу. Вперше вийшла 1768–71 у 3-х т. (ред. В. Смеллі) в Единбурзі (Велика Британія) обсягом 2569 сторінок, які ілюстрували 160 гравюр. Друге вид. (1777– 84, у 10-и т., ред. Дж. Тайлер) містило, окрім заг. статей, біографії видатних людей. Від поч. 40-х рр. 20 ст. випускається у Чикаґо. Б. е. витримала 15 вид. і кілька десятків перевидань, що мають різну кількість томів. Останнє, 15-е вид., вийшло 1974 у 30-и т. Відтоді щорічно перевидається зі змінами (від 1987 – в 32-х т.). Має унікал. структуру і складається з 4-х частин (15-е вид., 1994): «Micropaedia» (12 томів) – 65 тис. коротких довідок з різних питань, розміщених за абеткою та 12 тис. ілюстрацій; «Macropaedia» (17 томів) містить 700 статей, що є фундам. наук. дослідженнями з осн. питань життя сусп-ва; «Propaedia» – темат. каталог, що перетворює Б. е. на універс. навч. посібник; «Index» (2 т.), містить понад 500 тис. перехресних посилань, що допомагає орієнтуватись в енциклопедії. Авторами статей в «Macropaedia» є провідні фахівці у своїх галузях з багатьох країн світу, серед них – Б. Франклін, В. Локк, Б. Шоу, К. Станіславський, З. Фройд, А. Айнштайн, А. Азімов, К. Саган, Т. Хейєрдал. Від 1938 видається щорічник «Британіки» зі змінами і доповненнями, оновленими статист. даними про 146 країн світу, новинами економіки, культури, мист-ва, науки, політики, спорту тощо. Адаптов. скорочені версії Б. е. видано італ., япон., португал., китай., турец., іспан. та грец. мовами. Б. е. містить кількасот статей, присвяч. геогр. об'єктам, істор. подіям та визначним особам України, всі вони вміщені в «Micropaedia», їх авторами є науковці України та діаспори. У «Macropaedia» вміщено докладні статті «Україна» (т. 28, с. 971–994) та «Київ» (т. 22, с. 487–490). Інформацію про Україну містять статті, присвяч. СРСР, а також Росії, Польщі та ін. сусід. країнам.

С. О. Плахотнюк


Покликання на статтю