Булатов Михайло Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Булатов Михайло Олександрович

БУЛА́ТОВ Михайло Олександрович (23. 01. 1936, м. Красногорівка, нині Мар’їн. р-ну Донец. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1983), проф. (1995). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1982). Закін. Київ. ун-т (1960). Працював викл. у Комунар. гірничо-металург. ін-ті (1961–62), Київ. ун-ті (1966–72); від 1972 – в Ін-ті філософії НАНУ: ст. н. с., гол. н. с., зав. сектору, від 1994 – кер. дослід. групи. Досліджує категорії діалектики та культури, історію філософії та філос. антропології, філос. проблеми феномену ноосфери.

Пр.: Деятельность и структура философского знания. 1976; Категории диалектики, их развитие и функции. 1980 (співавт.); Логические категории и понятия. 1981; Категории философии и категории культуры. 1983 (співавт.); Диалектика и культура. 1984; Противоречия в современном мире. 1992 (співавт.); Философия ноосферы. 1995 (співавт.); Философия: Учеб. пособ. 1997 (співавт.); Діалектика без апології: Філос.-антропол. аспекти. 1998 (співавт.); Філософська антропологія в контексті сучасної епохи. 2002 (співавт.); усі – Київ.

Я. М. Стратій

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Я. М. Стратій . Булатов Михайло Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=37852 (дата звернення: 22.09.2021)