Булигін Сергій Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Булигін Сергій Юрійович

БУЛИ́ГІН Сергій Юрійович (18. 04. 1956, м. Горлівка Сталін., нині Донец. обл.) – ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1993), проф. (1999), чл.-кор. УААН (1995). Закін. Ворошиловгр. с.-г. ін-т (нині Луганськ; 1978). Від 1980 – в Ін-ті ґрунтознавства та агрохімії УААН (Харків): кер. відділу, м. н. с., ст. н. с., зав. лаб., від 1997 – заст. дир. з наук. роботи; 2007–09 – ректор Харків. аграр. ун-ту; від 2010 – дир. НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Осн. напрями наук. діяльності: матем. моделювання ерозій. процесів, ґрунтоохорон. екологічно збаланс. агроландшафтів; кількісна оцінка ерозій. стійкості ґрунтів залежно від їхнього генезису й технол. с.-г. використання.

Пр.: К вопросу определения противоэрозийной эффективности агродоков // Почвоведение. 1993. № 3; Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур. К., 1997 (співавт.); Формирование экологически сбалансированных агроландшафтов: Проблема эрозии. Х., 1999.

В. В. Хоролець


Покликання на статтю