Бунге Микола Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Бунге Микола Андрійович

БУ́НГЕ Микола Андрійович (03(15). 12. 1842, Варшава – 31. 12. 1914(13. 01. 1915), Київ) – хімік. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1865), де відтоді й працював: від 1870 – доц., від 1871 – екстраординар. проф., від 1874 – ординар. проф., від 1881 – декан фіз.-мат. ф-ту, одночасно 1871–1908 – зав., 1908–14 – проф. каф. тех. хімії. Осн. праці в галузі електрохімії та хім. технології. Встановив будову нітрозосполук, запропонував реакцію нітрування ароматич. сполук за допомогою оксидів азоту. Б. показав, що існує аналогія між електролізом водних розчинів солей тіокислот та тіоспиртів: на катоді виділяється водень (метал), а на аноді – відповідний дисульфід. Досліджував вплив низки факторів (сила і щільність струму, поверхня електрода, концентрація та т-ра електроліту) на будову речовин, які виділяються на аноді при електролізі водних розчинів орган. кислот. Роботи Б. з тех. хімії стосувалися нагальних потреб пром-сті України й були спрямовані на вдосконалення вироб-ва цукру з буряків, виноробства, очищення дніпров. води. За його ред. укладено «Указатель русской литературы по математике, чистым и прикладным естественным наукам» за 1872–90 (у 18-и т., К., 1873–91). Один із засн. Імператор. рос. фіз.-хім. т-ва, голова Київ. відділ. Імператор. рос. тех. т-ва (1873–1905) та Київ. т-ва дослідників природи, один з ініціаторів створення Київ. політех. ін-ту (1898). Обстоював необхідність тех. та екон. прогресу Рос. імперії, зокрема й України. Організував видання «Записок по свеклосахарной промышленности и тепловой технике», випустив 33 томи «Ежегодников по свеклосахарной промышленности». З ініціативи Б. в Україні були організовані тех. школи з цукроваріння, зі шляхової та буд. справи, з нагляду за паровими котлами, хім. лабораторія.

Пр.: О важнейших усовершенствованиях в виноделии. К., 1871; О графите Херсонской и Волынской губерний // Протоколы Киев. об-ва естествоиспытателей. 1874; 1881; Химическая технология: В 2 ч. К., 1879–83; К электролизу металептических производных органических кислот // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. Ч. химическая. 1892. Т. 24, вып. 9; Курс химической технологии. К., 1905.

Літ.: Реформатский С. Н. Николай Андреевич Бунге // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. Ч. химическая. 1916. Т. 48, вып. 3.

В. О. Ковтуненко


Покликання на статтю