Бураков Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Бураков Володимир Іванович

БУРАКО́В Володимир Іванович (01. 04. 1938, с. Пороз Курської, нині Бєлгород. обл., РФ) – географ. Д-р геогр. н. (1997). Закін. Харків. ун-т (1959). Працював інж.-метеорологом воднобалансової станції (1961–69); м. н. с., в. о. ст. н. с. на Донец. дослід. станції Укр. НДІ ґрунтознавства та агрохімії (1969– 75); інж., ст. інж. (1975–82), м. н. с., н. с., від 1985 – ст. н. с., пров. н. с. Ін-ту ґрунтознавства та агрохімії УААН. Досліджує дефляцію ґрунтів України залежно від природ. та госп. умов, розробляє та запроваджує ґрунтозахисно-меліоративні заходи. Створив теорію культур. науково обґрунтованого агроландшафтогенезу, зокрема побудови ґрунтозахисно-меліоратив. просторової структури майбутнього агроландшафту як ландшафтно стабільного комплексу дійсних систем ґрунтозахисно-меліоратив. заходів постій. дії.

Пр.: Почвозащитное устройство агроландшафта. Х., 1985 (співавт.); Агроландшафт как природно-антропогенная среда экологически рациональной системы земледелия // Системно-конструктивное изучение природных условий и ресурсов. Москва, 1987; Предварительные требования к проектированию в УССР территориальной структуры экспериментальных образцов почвозащитно устроенного агроландшафта: Метод. указания. Х., 1988; Агроландшафтно-конструктивная методология // С.-х. природопользование. Москва, 1993; Проблема охорони ґрунтових ресурсів при «подрібненні» земельного фонду // ВАН. 1998. № 10.

В. В. Хоролець


Покликання на статтю