Бурбело Олег Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Бурбело Олег Анатолійович

БУРБЕ́ЛО Олег Анатолійович (12. 06. 1942, м. Красний Луч Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1993), проф. (1995). Засл. діяч н. і т. України (1998). Закін. Комунар. гірничо-металург. ін-т (нині м. Алчевськ, 1964). У 1972–78 – м. н. с., ст. н. с. Луган. філії Ін-ту економіки пром-сті АН УРСР; 1978–94 – ст. викл., доц., зав. каф. економіки пром-сті Луган. маш.-буд. ін-ту (нині Східноукр. ун-т); від 1994 – зав. каф. економіко-правових дисциплін Луган. академії внутр. справ України. Досліджує проблеми ефектив. функціонування вироб. інфраструктури підпр-в, правові питання банкрутства підпр-в, ефективності використання фінанс. ресурсів.

Пр.: Организация управления производственной инфраструктурой машиностроительных предприятий: Учеб. пособ. К., 1992; Эффективность производственной инфраструктуры. Лг., 1994 (співавт.); Комерційне право: Навч. посіб. Лг., 1997; Реформування відносин власності в Україні. Лг., 1998 (співавт.); Ділові ігри: Зб. конкретних ситуацій з дисципліни «Комерційне право»: Навч. посіб. Лг., 2001 (співавт.); Акционерные общества: Экономико-правовые аспекты деятельности. Дн., 2001; Финансовое право: Учеб. пособ. Лг., 2002 (співавт.).

Б. Г. Розовський


Покликання на статтю