Бурда Раїса Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Бурда Раїса Іванівна

БУРДА́ Раїса Іванівна (06. 02. 1943, с. Драбинівка Новосанжар. р-ну Полтав. обл.) – ботанік-еколог. Д-р біол. н. (1989), проф. (1992). Премія ім. М. Холодного НАНУ (1994). Іменні диплом і медаль за видатні досягнення в галузі ботаніки Міжнар. біогр. центру (Кембридж, 1992). Закін. Крим. пед. ін-т у Сімферополі (1965), де відтоді й працювала асист. каф. ботаніки (до 1968); від 1973 – у Донец. ботан. саду НАНУ: ст. н. с., зав. відділу природ. флори (1986–89), заст. дир. (1989–98); від 1998 – пров. н. с., від 2000 – зав. лаб. фітобіотич. моніторингу Ін-ту агроекології та біотехнології УААН (Київ). Одночасно від 1998 – проф. каф. агроекології Нац. аграр. ун-ту. Наук. діяльність: вивчення та охорона рослин. покриву в антропогенно перетворених регіонах. Б. обґрунтувала регіонал. перспективну систему природоохорон. територій з метою збереження біол. розмаїття її фітобіоти Пд. Сх. України. Автор нового напряму дослідж. – аналізу складу і структури флори для спрямов. трансформації рослин. покриву; методу флор-ізолятів та першої типології трансформов. флор. Вивчає біол. різноманітність агроландшафтів.

Пр.: Промышленная ботаника. К., 1980 (співавт.); Конспект флоры юго-востока Украины. К., 1985 (співавт.); Каталог растений Донецкого ботанического сада. К., 1988 (співавт.); Антропогенная трансформация флоры. К., 1991; Мінливість синантропних популяцій рослин. Д., 1997 (співавт.); Екофлора України. К., 2001 (співавт.).

О. З. Глухов


Покликання на статтю