Бурмістр Михайло Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Бурмістр Михайло Васильович

БУРМІ́СТР Михайло Васильович (15. 11. 1951, с. Шершенці Кодим. р-ну Одес. обл.) – фахівець у галузі хімії високомолекулярних сполук. Д-р хім. н. (1995), проф. (2001). Засл. діяч н. і т. України (2001). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1974), де відтоді й працює (нині Укр. хім.-технол. ун-т): м. н. с., ст. н. с., 1980–81 – асист., від 1986 – доц., від 1996 – зав. каф. переробки пластмас та кінофотоматеріалів, одночасно 1981–83 – заст. голови, 1983–86 – голова профкому, 1986–92 – декан. заоч. відділ., 1992–98 – декан ф-ту технології високомолекуляр. сполук, від 1998 – ректор. Наук. дослідж. у галузі синтезу та вивчення властивостей полімер. та конструкц. матеріалів, створив наук. школу в цій галузі. Гол. ред. ж. «Вопросы химии и химической технологии» (від 1998).

Пр.: Влияние алкилароматических полиионенов на свойства водно-органических растворов // Докл. АН УССР. Сер. Б. 1990. № 3; Thermodynamic Properties and Flow Behaviour of Polyionene Solutions // Intern. J. Polymeric Mater. 1993. Vol. 21; Синтез и исследование физико-химических свойств полиионенов // Вопр. химии и хим. технологии. 2000. № 2; Корозія і захист від корозії у харчовій промисловості: Підруч. Дн., 2001; Технологічні розрахунки у виробництві фанери та фанерних плит: Навч. посіб. Дн., 2002.

М. П. Сухий

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
М. П. Сухий . Бурмістр Михайло Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38149 (дата звернення: 24.06.2021)