Буряк Борис Спиридонович — Енциклопедія Сучасної України

Буряк Борис Спиридонович

БУРЯ́К Борис Спиридонович (24. 07(06. 08). 1913, с. Варварівка, нині Кремін. р-ну Луган. обл. – 20. 11. 1993, Київ) – літературознавець, критик, письменник. Д-р філол. н. (1966), проф. (1974). Чл. СПУ (1938) та СКінУ (1978). Всесоюз. (1972) та респ. (1974) премії в галузі літ.-худож. критики. Премія СКінУ (1980). Закін. Київ. ун-т (1939). У 1939– 41 працював відп. секр. ж. «Літературна критика»; 1941–42 – дир. серед. школи у РФ; 1942– 45 – інструктор-літератор військ. г. «На разгром врага»; 1945–46 – зав. відділу вид-ва «Молодь»; 1946–49 – відп. секр., заст. гол. ред. ж. «Радянський Львів»; 1949–51 – гол. ред. вид-ва «Вільна Україна» у Львові. 1952–58 – голова Комісії теорії літ-ри і критики СПУ. 1959–61 – гол. ред. Київ. кіностудії худож. фільмів ім. О. Довженка; 1964– 72 – ст. н. с. Ін-ту літ-ри АН УРСР; 1972–76 – зав. відділу кінознавства ІМФЕ АН УРСР; 1976–91 – зав. каф. кінознавства, 1991–93 – проф. Київ. ун-ту театр. мист-ва. Гол. ред. респ. наук. щорічника «Мистецтво кіно» (1979–86, вип. 1–7). Один з авторів і ред. «Історії українського радянського кіно» у 3-х томах (т. 1–2, К., 1986–87). Автор роману «Тарас Журба» (К., 1951), сценарію докум. фільму «Ярослав Галан» (К., 1962), дослідж. з питань розвитку укр. літ-ри та кіномистецтва («За законами краси», К., 1963; «Прогрес і світ прекрасного», К., 1974 та ін.). Дотримуючись канонів соціаліст. реалізму, водночас висував у своїх критич. виступах естет. критерії оцінки літ. творів, гол. чином – виявам категорії прекрасного у худож. творчості. Б. трактує його на широкому матеріалі літ-ри, кіно та ін. видів мист-ва, пов'язує з емоцій. світом людини, таланту, худож. характеру.

Пр.: У сім'ї щасливій. Л., 1949; Літературні портрети. Л., 1952; Служіння народові. К., 1954; Образ нашого сучасника. К., 1960; Яків Качура: Життя і творчість. К., 1962; За законами краси. К., 1963; Наука. Література. Герой. К., 1969; Художник і життя. К., 1973; Прогрес і світ прекрасного. К., 1974; На захист людських емоцій. К., 1986.

Літ.: Хижняк А. Цінне дослідження // Вітчизна. 1955. № 8; Зуб I. Борис Буряк. За законами краси // РЛ. 1965. № 2; Коваль В. За законами краси // Дніпро. 1973. № 8.

М. К. Наєнко, Р. Я. Пилипчук


Покликання на статтю