Бусол Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Бусол Володимир Олександрович

БУ́СОЛ Володимир Олександрович (08. 03. 1936, с. Житні Гори Рокитнян. р-ну Київ. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1983), проф. (1984), акад. НААНУ (1990), акад. Академії аграр. наук Білорусі (1996), акад. Рос. академії с.-г. наук. Засл. діяч н. і т. України (2016). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1964). Працював гол. ветлікарем цукрокомбінату в Житомир. обл. (1964–66); у Білоцерків. с.-г. ін-ті: асист. каф. епізоотології (від 1969), одночасно заст. декана вет. ф-ту, від 1972 – доц. каф. зоогігієни та основ ветеринарії, 1978–86 – зав. каф. епізоотології; дир. (1986–97), зав. відділу вірус. інфекцій (від 1997) Ін-ту експерим. і клін. вет. медицини. Від 1998 – проф., зав. каф. Нац. аграр. ун-ту. Віце-президент, 1-й віце-президент УААН (1991–96). Осн. напрям наук. дослідж. – епізоотологія та інфекц. патологія тварин. Вивчає діагностику і специф. профілактику лейкозу й туберкульозу тварин. Гол. ред. наук.-темат. зб. «Ветеринарна медицина».

Пр.: Лейкоз крупного рогатого скота. К., 1976; 1988 (співавт.); Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных. Москва, 1984 (співавт.); Бруцеллез сельскохозяйственных животных. К., 1991 (співавт.); Губчаста форма енцефалопатії великої рогатої худоби // ВАН. 1995. № 6 (співавт.); Епізоотологічний моніторинг // ВМУ. 2002. № 1–6.

Літ.: Вітаємо ювіляра // ВМУ. 1996. № 1; Цимбал В. І. Бусол Володимир Олександрович // Вчені у галузі вет. медицини. К., 2001.

П.П. Фукс

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
П.П. Фукс . Бусол Володимир Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38245 (дата звернення: 21.06.2021)