Бутенко Зоя Андріївна — Енциклопедія Сучасної України

Бутенко Зоя Андріївна

БУТЕ́НКО Зоя Андріївна (01. 09. 1928, с. Багата Чернещина, нині Сахновщин. р-ну Харків. обл. – 21. 04. 2001, Київ) – лікар-патофізіолог, онколог. Сестра Г. Бутенка. Д-р мед. н. (1969), проф. (1970), акад. НАНУ (1990). Держ. премія України в галузі н. і т. (1981), премія ім. О. Богомольця АН УРСР (1981). Засл. діяч н. і т. України (1998). Закін. Київ. мед. ін-т (1949). Працювала у Київ. ін-ті вдосконалення лікарів: асист., доц. (1952–61); зав. лаб. з вивчення етіології й патогенезу лейкозу Київ. НДІ експерим. та клін. онкології (1961–71); від 1971 – зав. відділу Ін-ту експерим. патології, онкології та радіобіології НАНУ. Наук. дослідження: клітинні та молекулярні механізми вірус. і радіац. лейкозогенезу. Б.– провід. представник школи онкологів акад. Р. Кавецького, його учениця. Зробила знач. внесок у створення сучас. концепції канцеро- та лейкогенезу, вперше з’ясувала роль РНК у злоякіс. перетворенні клітин. Засн. нового напряму в онкології – вивчення ролі стовбур. клітин при лейкозі. На основі її дослідж. впроваджено в практику нові методи молекуляр. діагностики лейкозу та злоякіс. лімфом, що, зокрема, має значення для лікування потерпілих від аварії на ЧАЕС. Започаткувала наук. школу онкогематологів в Україні.

Пр.: Цитохимия и электронная микроскопия клеток крови и кроветворных органов. К, 1974 (співавт.); Механизмы лейкозогенеза. К., 1975 (співавт.); Стволовые кроветворные клетки и лейкоз. К., 1978; Лейкозные клетки: происхождение, ультраструктура, дифференцировка. К., 1984 (співавт.); Клонально-селекционная концепция опухолевого роста. К., 1987 (співавт.).

С. Д. Шербан

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
С. Д. Шербан . Бутенко Зоя Андріївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38273 (дата звернення: 17.09.2021)