Бутинець Франц Францович — Енциклопедія Сучасної України

Бутинець Франц Францович

БУТИНЕ́ЦЬ Франц Францович (04. 11. 1938, с. Болярка, нині Житомир. р-ну Житомир. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1987), проф. (1992). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1966). Від 1957 працював на бухгалтер. посадах у Житомирі; від 1970 – викл., ст. викл., зав. каф. бухгалтер. обліку Житомир. с.-г. ін-ту; від 1984 – ст. н. с., гол. н. с., зав. Житомир. опор. пункту Укр. НДІ економіки агропром. вироб-ва; від 1991 – зав. каф. економіки, обліку й аудиту Житомир. інж.-технол. ін-ту. Дир. приват. аудитор. фірми «Аудит-Бутинець» (від 1992). Вивчає питання обліку, аудиту й контролю та ревізій с.-г. підпр-в. Праці Б. перекладено болгар., молд., казах. мовами.

Пр.: Ревизия и контроль сельскохозяйственных предприятий: Учеб. пособ. К., 1979 (співавт.); Основы ревизии в сельскохозяйственных предприятиях: Практ. пособ. Москва, 1979; Арендные отношения: Вопр. и ответы. Москва, 1989; Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. Ж., 1996; Податковий облік в Україні: Навч. посіб. Ж., 1998; Історія розвитку бухгалтерського обліку: Навч. посіб. Ч. 1–2. Ж., 1999; 2001.

Літ.: Дем'яненко М. Я. Бутинець Франц Францович // Вчені економісти-аграрники. Ч. 1. К., 2001.

Л. П. Гайдай, Н. М. Малюга


Покликання на статтю