Космачевський Андрій Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Космачевський Андрій Семенович

КОСМАЧЕ́ВСЬКИЙ Андрій Семенович (Космачев­­ский Андрей Семёнович; 29. 10. 1904, с. Завидове, нині Смолен. обл., РФ – 07. 12. 1978, м. Краснодар, РФ) – російський ентомолог. Канд. с.-г. (1935), д-р біол. (1944) н., проф. (1945). Закін. Смолен. ун-т (1928). Учителював. 1930–31 працював ст. н. с., 1931–32 – кер. служби обліку с.-г. шкідників Зх. лляної дослід. стан­­ції (Смолен. обл.); 1935–38 – ст. н. с. і заст. зав. лаб. ґрунт. шкідників Всесоюз. ін-ту захисту рослин (Ленінград, нині С.-Пе­­тербург); 1938–42 – зав. каф. зоології, 1943–45 (за сумісн.) – зоології та ентомології Киргиз. с.-г. ін-ту (Фрунзе, нині Бішкек); 1943–45 – ст. н. с. і доц. Киргиз. філії АН СРСР; 1945 – зав. відділу захисту рослин Укр. НДІ виноградарства і виноробства (Одеса); 1946–47 – зав. каф. зоології безхребетних Львів. ун-ту. 1947 виїхав до Алма-Ати (нині Алмати), 1947–51 – зав. каф. зоології безхребетних, во­­дночас 1948–51 – декан біол. ф-ту Казах. ун-ту; від 1952 – проф. Кубан. с.-г. ін-ту; від 1958 – зав. каф. зоології безхребетних Кубан. ун-ту (обидва – Краснодар). 1960–62 працював у В'єт­­намі. Вивчав еволюцію пластин­­чатовусих жуків, проблеми захисту рослин від комах-шкідників, екологію коваликів Казахстану.

Пр.: Сумеречный лет некоторых плас­­тинчатоусых жуков // ЗЖ. 1941. Т. 20, № 2; Вертикальна міграція личинок хрущів // Наук. зап. Львів. ун-ту. Сер. біол. 1946. Т. 4, вип. 1; Шкідники сільськогосподарських рослин. Л., 1947; Влияние температуры и влажности на скорость развития щелкунов // Докл. АН УССР. 1950. Т. 23, № 5; Вредные почвенные насекомые и меры борьбы с ними. Москва, 1959; Вредные поч­­венные насекомые. Краснодар, 1974; Корневая свекловичная тля. Москва, 1975 (співавт.).

О. С. Гнатина, В. К. Чумаченко


Покликання на статтю