Бухало Ася Сергіївна — Енциклопедія Сучасної України

Бухало Ася Сергіївна

БУ́ХАЛО Ася Сергіївна (29. 10. 1932, Дніпропетровськ – 05. 08. 2014, Київ) – міколог. Дочка С. Бухала. Д-р біол. н. (1986). Премія ім. М. Холодного АН УРСР (1982). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1990). Закін. Київ. ун-т (1955). Працювала ст. лаборантом Ін-ту фізіології рослин та агрохімії АН УРСР (1955–56); ст. лаборантом, м. н. с. Ін-ту ботаніки АН УРСР (1956–63); м. н. с., ст. н. с. Ін-ту мікробіології та вірусології АН УРСР (1963–76); від 1976 – в Ін-ті ботаніки НАНУ: ст. н. с., від 1986 – пров. н. с., від 1995 – гол. н. с. Наук. дослідж. стосуються шапинкових грибів у культурі, систематики грибів, що розвиваються на рослинах, у ґрунті, воді. Запропонувала наук. засади культивування шапинкових грибів на рідких середовищах глибинним методом для одержання грибних лікувально-профілактич. продуктів і харч. додатків, принципи селекц. добору продуцентів. Є засн. і куратором унік. колекції культур шапинкових грибів Ін-ту ботаніки НАНУ, де зберігається генофонд рідкісних або зникаючих видів грибів, а також таких, що промислово культивуються й застосовуються в традиц. і нар. медицині. Вперше виявила гриби в Мертвому морі.

Пр.: Промышленное культивирование съедобных грибов. К., 1978 (співавт.); Методы экспериментальной микологии. К., 1982 (співавт.); Высшие съедобные базидиомицеты в поверхностной и глубинной культуре. К., 1983 (співавт.); Микромицеты почв. К., 1984 (співавт.); Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре. К., 1988; Fungal life in the extremely hypersaline water of the Dead Sea // Proceedings of Royal Society. London. 1998. Vol. B 265 (співавт.).

Н. М. Жданова


Покликання на статтю