Космина Мирон Богданович — Енциклопедія Сучасної України

Космина Мирон Богданович

КОСМИ́НА Мирон Богданович (15. 05. 1941, с. Черче Рогатин. р-ну, нині Івано-Фр. обл.) – матеріалозна­вець. Д-р тех. н. (2011). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Закін. Харків. ун-т (1963). Працював 1966–68 у ВНДІ матеріалів електрон. техніки (м. Ка­­луга, РФ); від 1969 – у НТК «Ін-т монокристалів» НАНУ (Харків): від 1983 – зав. відділу сегнето­електр. і лазер. монокристалів, водночас від 2004 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту монокристалів, 1985–90 – 1-й заст., 1992–95 – заст. ген. дир. з наук. роботи НТК, 1995–2004 – заст. дир. з наук. роботи Відділ. оп­­тич. та конструкц. монокристалів. Наук. дослідження: розроблення ак­­тив. лазер. середовищ для твер­­дотіл. лазерів і сцинтиляц. матеріалів на основі оксид. монокристалів; технології вирощуван­ня та оброблення оксид. монокристалів.

Пр.: Выращивание и исследование физических свойств перспективных монокристаллов для акусто- и оптоэлек­троники. Москва, 1983; Возможность использования некоторых оксидных ма­­те­риалов в качестве подложек для пле­­нок ВТСП и получение толстых пленок I– Ba– Cu– O и Bi– Sr– Ca– Cu– O тер­­модиффузионным методом. Х., 1990; Технологические аспекты процессов выращивания оксидных кристаллов для ВКР-лазеров // Кристаллические мате­­риалы для фотоники. Х., 2008; Новые материалы для фотоники на основе кристаллов сложных оксидов и соединений A2B6 // Кристаллические мате­­риалы для оптики и электроники. Х., 2012; Development of Growth Techno­­logies for the Photonic Single Crystals by the Czochralski Method at Institute for Single Crystals, NAS of Ukraine // Acta. Phys. Polonica A. 2013. Vol. 124 (усі – співавт.).

І. М. Притула


Покликання на статтю