Буяльський Болеслав Адамович — Енциклопедія Сучасної України

Буяльський Болеслав Адамович

БУЯ́ЛЬСЬКИЙ Болеслав Адамович (01. 08. 1919, м. Єлисаветград, нині Кіровоград) – літературознавець і педагог. Канд. філол. н. (1953), проф. (1993). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Вінн. пед. ін-т (1945), де викладав 1945–93 курси антич. і зару–біж. літ-р; 1993–96 – проф. каф. культури Вінн. тех. ун-ту. Друкується від 1951. Дослідж. присвяч. методиці вивчення укр. та рос. літ-р у школі. Автор літ.-крит. нарису «Генрих Гейне» (В., 1956), низки статей про М. Конопницьку, Г. Ібсена, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Боккаччо, Я. Гашека, В. Шекспіра та ін. Окремими виданнями вийшли метод. посібники «Выразительное чтение» (1963), «Поезія усного слова» (1969; 1990), «Курс на мастерство» (1970; 1974; усі – Київ), «Искусство выразительного чтения» (Москва, 1986). Один з укладачів підручників і хрестоматій для 9–10-х класів серед, школи, співавт. метод. посібника «Вивчення творчості Василя Стефаника в школі» (К., 1954). Зазнав критики за літературознав. і пед. погляди.

Літ.: Юхимович В. Класик педагогіки з Вінниці // Освіта. 1994, 25 трав.; Мазуркевич О. Воскресіння нетлінного. Відродження заповітного // РШ. 1994. № 10.

Б. В. Хоменко


Покликання на статтю