Бабаскін Юрій Захарович — Енциклопедія Сучасної України

Бабаскін Юрій Захарович

БАБА́СКІН Юрій Захарович (16. 03. 1929, Мінськ) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1981), проф. (1982), чл.-кор. НАНУ (1985). Закін. Моск. ін-т сталі (1953). Працював на Омському з-ді ім. К. Ворошилова (1953–55); Харків. з-ді ім. Малишева (до 1958); ст. н. с. Укр. НДІ металургії (1959– 61); м. н. с. та ст. н. с. (1961– 80), зав. відділу (1980–99), від 1999 – ст. н. с. Фіз.-технол. ін-ту металів та сплавів НАНУ. Наук. дослідж. у галузі матеріалознавства сталі, модифікування, мікролегування, легування та терміч. обробки. Вивчав вплив твердорозчин. азоту та високотемператур. нітридних фаз на термодинам. й кінетичні параметри фаз. перетворень, кристалізацію, полігонізацію та рекристалізацію, кути розорієнтації міжзеренних і субзеренних кордонів, коефіцієнти дифузії та самодифузії домішок, напрям сегрегац. процесів, параметри розшарування та розпаду твердого розчину, термодинаміку й кінетику зародження та росту продуктів розпаду твердого розчину. Ці дослідж. забезпечили розробку наук. основ створення економнолегов. високоякіс. конструкц., штампових, нержавіючих, корозійностійких та жароміц. сталей, на вироб-во яких потрібно значно менше легуючих металів.

Пр.: Структура и свойства литой стали. К., 1980; Модифицирование стали // Повышение прочности отливок в машиностроении. Москва, 1981; Экономное легирование стали. К., 1987 (співавт.); Дослідження і використання литих сталей, мікролегованих азотом та ванадієм // МОМ. 1988. № 3; Фазовий склад Cr-Mn-(Ni)-N жароміцних сталей та трансформація структури при теплових обробках // МОМ. 2002. № 3.

К. Ф. Євлаш

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
К. Ф. Євлаш . Бабаскін Юрій Захарович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38521 (дата звернення: 19.10.2021)