Бабенко Наталія Олексіївна — Енциклопедія Сучасної України

Бабенко Наталія Олексіївна

БАБЕ́НКО Наталія Олексіївна (09. 07. 1951, Чернівці) – біолог, фізіолог. Д-р біол. н. (1992), проф. Закін. біол. ф-т Харків. ун-ту (1974). Вчителювала. Працювала ст. лаборантом Харків. мед. ін-ту (1975–76); у НДІ біології Харків. ун-ту: 1977–82 – ст. лаборант, 1985–87 – м. н. с., 1987–90 – н. с., 1990–93 – ст. н. с., 1993–96 – пров. н. с., від 1996 – зав. відділу фізіології онтогенезу. Вивчає вікові особливості регуляції обміну ліпідів в організмі тварин і людини; вплив дієтич. чинників на процес гормонал. регуляції обміну ліпідів у мембранах, клітинах, органах і тканинах експерим. тварин. Досліджує особливості передавання регулятор. сигналу в клітинах на фоні різного метаболіч. стану організму, «швидкі» ефекти тиреоїдних гормонів у клітинах-мішенях тварин різного віку.

Пр.: The role of thyroid hormones in the regulation of activity of phospholipases A1 and A2 in cells and in the liver cell nuclei of rats of various age // Biochemistry. 1994. Vol. 59 (співавт.); Role of thyroid hormones in regulation of phosphatidic acid, phosphatidylinositol, and polyphosphoinositide synthesis in liver cells // Там само. 1996. Vol. 61 (співавт.); Влияние тироксина на синтез сфингомиелина и фосфатидилхолина в гепатоцитах крыс // УБЖ. 1996. № 68 (співавт.); Inhibition by estrogens of the oxidantmediated mobilization of arachidonic acid in hepatocytes // Physiol. Biochemistry. 1998. Vol. 54(2) (співавт.); Role of thyroid hormones in regulation of sphingomyelin methabolism in the liver // Biochemistry. 1999. Vol. 64 (співавт.).

О. С. Горбулін


Покликання на статтю