Бабій Яків Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Бабій Яків Степанович

БАБІ́Й Яків Степанович (09. 08. 1939, с. Великий Жванчик Дунаєвец. р-ну Хмельн. обл.) – лікар-рентґенолог. Д-р мед. н. (1981), проф. (1988). Держ. нагороди СРСР. Закін. Вінн. мед. ін-т (1962). Працював рентґенологом у Дунаєвец. райлікарні Хмельн. обл. (1962– 64); м. н. с. Київ. НДІ експерим. та клін. онкології (1966–70); ст. н. с. (1971–81), зав. відділу (1981–89) Київ. н.-д. рентґено-радіолог. та онколог. ін-ту; від 1989 – зав. відділу Київ. міськ. консультат.-діагност. центру, за сумісн. – проф. каф. променевої діагностики Київ. мед. академії післядиплом. освіти. Був гол. рентґенологом МОЗ України (1988–95). Наук. діяльність пов'язана з розробленням питань рентґенодіагностики захворювань щитоподіб. залози, легень, середостіння, в останній час – променевої діагностики (рентґенол., комп'ютер. та магнітно-резонанс. томографія захворювань різних органів і систем у дорослих і дітей). Президент Асоціації радіологів України (від 1989). Гол. ред. наук. зб. та ж. «Променева діагностика та променева терапія» (від 1997).

Пр.: Основы рентгенологической семиотики. К., 1978 (співавт.); Клинико-рентгенологическая и машинная диагностика опухолей легких и средостения. К., 1981 (співавт.); Томография грудной клетки. К., 1992 (співавт.); Комп'ютерна томографія у діагностиці і визначенні поширеності рецидивів раку шлунка // УРЖ. 1998. Т. 6, вип. 1 (співавт.); Состояние и перспективы развития магнитно-резонансной томографии в Украине // МВ. 1999. № 1; Возможности лучевой диагностики локальных осложнений острого панкреатита // КХ. 2000. № 5 (співавт.).

Л. Ф. Арендаревський


Покликання на статтю