Бабкіна Тетяна Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Бабкіна Тетяна Михайлівна

БА́БКІНА Тетяна Михайлівна (04. 10. 1953, с. Велика Михайлівка, нині смт Одес. обл.) – лікар-рентґенолог. Д-р мед. н. (2000). Закін. Одес. мед. ін-т (1979). Працювала лікарем. Від 1985 – в Одес. мед. ун-ті: клін. ординатор, асист. каф. рентґенології і радіац. медицини. 1995– 96 – заст. декана ф-ту довузів. підготовки, 1995–97 – доц. каф. радіац. медицини, променевої діагностики та терапії з онкологією; 1997–99 – ст. н. с. каф. радіац. медицини; 1999–2001 – доц., від 2001 – проф. каф. променевої діагностики та променевої терапії. Наук. дослідження: проблеми сучас. діагностики у нейроонкології, лор-онкології та офтальмології з використанням методів комп'ютер. та магнітно-резонанс. томографії.

Пр.: Differential diagnostics of chronic productive inflammatory of process of an orbit with the help СТ // XIth Congress of the European Society of Opthalmology. Budapest. 1997, June 1–5; Spiral CT and MRI in The Diagnosis of The Tumors of Paranasal Sinuses // 20th International Congress of Radiology. New Delhi. 1998, 19–23 Sept.; Лучевая диагностика краниофациальных опухолей с распространением в полость носа и околоносовые пазухи // Бюл. Укр. асоц. нейрохірургів. К., 1998. № 5; Spiral Computer tomography and computer tomography of orbital tumor with extention of paranasalis sinuses and Cranium cavity // Xth International Congress of Ocular Oncology 2001. Amsterdam. 2001, 17–21 June; Спиральная РКТ и РКТ новообразований орбиты с распространением в параназальные синусы и полость черепа // ОЖ. 2001. № 3.

Г. М. Рожковська


Покликання на статтю