Бабко Анатолій Кирилович — Енциклопедія Сучасної України

Бабко Анатолій Кирилович

БАБКО́ Анатолій Кирилович (02(15). 10. 1905, с. Судженське, нині Новосибір. обл., РФ – 07. 01. 1968, Київ) – хімік-аналітик. Д-р хім. н. (1941), проф. (1943), акад. АН УРСР (1957). Засл. діяч н. УРСР (1966). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1927), де й працював асист. каф. аналіт. хімії. Від 1930 – доц. Київ. технол. ін-ту харч. пром-сті; від 1933 – доц. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту, водночас від 1935 – у ВУАН (згодом АН УРСР): консультант, ст. н. с.; від 1941 – зав. лаб. аналіт. хімії Ін-ту заг. та неорган. хімії АН УРСР; від 1942 – вчений секр. відділення фіз.-мат. і хім. наук АН УРСР; від 1944 за сумісн. – в Київ. ун-ті: зав. каф., від 1960 – проф. каф. аналіт. хімії. Досліджував комплексні сполуки та їх застосування в аналіт. хімії, фотометр. й люмінесцентні методи аналізу. Проводив системат. дослідж. рівноваги забарвлених комплекс. сполук у розчинах; вперше в СРСР застосував фіз.-хім. аналіз для вивчення комплекс. сполук у розчинах, за допомогою якого обґрунтував заг. положення ступінчастої дисоціації в розчинах і методи визначення складу розчинених комплексів. Виконав роботи в галузі потрійних комплексів, утворених у системі іон металу – аденд – орган. основа; вивчав стан високовалент. іонів у розчинах; отримав кількісні характеристики рівноваги утворення й розпаду полімер. іонів та їхньої реакц. здатності. Здійснив системат. вивчення гетерополісполук (уперше), які мають у своєму складі два центр. атоми. Результати цих дослідж. лягли в основу розроблення високочутл. методів визначення неметалів (фосфору, кремнію та ін.). Застосовуючи нові методи дослідж. каталіт. процесів, визначив мікродомішки сірки, міді, кобальту, ванадію, цирконію та ін. елементів у матеріалах високої чистоти. Був кер. Київ. школи хіміків-аналітиків, відп. ред. «Украинского химического журнала» (від 1958), одним із засн. Всесоюз. хім. т-ва, кер. секції аналіт. хімії, головою проблемної Наук. ради з хімії комплексних сполук АН УРСР (від 1946).

Пр.: Колориметрический анализ. Москва; Ленинград, 1951 (співавт.); Физико-химический анализ комплексных соединений в растворах. К., 1955; Количественный анализ. Москва, 1956; 1962; 1968 (співавт.); Хемилюминесцентный анализ. К., 1966 (співавт.); Физико-химические методы анализа. Москва, 1968 (співавт.); Металл-индикаторный метод изучения комплексов в растворе. К., 1969 (співавт.); Фотометрический анализ: Общие сведения и аппаратура. Москва, 1968; англ. – 1971; польс. – 1972 (співавт.); Фотометрический анализ. Методы определения неметаллов. Москва, 1974; англ. – 1976 (співавт.); Кількісний аналіз. К., 1974 (співавт.).

Літ.: Турченко Я. И. Основные пути развития общей, неорганической и физической химии на Украине. К., 1957; Анатолій Кирилович Бабко. К., 1969; Анатолий Кириллович Бабко // ЖАНХ. 1966. Т. 21, вып. 1; Ориент И. М. Наукометрическое исследование наследия А. К. Бабко // НХЖ. 1976. Т. 42, № 10; Анатолий Кириллович Бабко. К., 1985; Баровский В. А., Тарковская И. А. Выдающийся химик-аналитик // ЖАНХ. 1997. Т. 52, № 4.

І. О. Калиниченко

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
І. О. Калиниченко . Бабко Анатолій Кирилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38646 (дата звернення: 24.06.2021)