Бабушкін Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Бабушкін Володимир Іванович

БА́БУШКІН Володимир Іванович (29. 09. 1930, с. Саїтівка Горьков., нині Нижньогород. обл., РФ) – xімік-технолог. Батько О. Кондращенко. Д-р тех. н. (1972), проф. (1976). Держ. премії СРСР (1984) і України (1993) в галузі н. і т. Засл. діяч н. і т. України (1991). Закін. Харків. політех. ін-т (1953), де відтоді працював асист. (до 1958); ст. викл. Укр. заоч. політех. ін-ту (1958–60); кер. лаб. Укр. НДІ водопостачання, каналізації та інж. геології (1960–81); від 1981 – у Харків. ун-ті буд-ва та арх-ри: проректор з наук. роботи (1981– 89), від 1989 – зав. каф. буд. матеріалів та виробів. Наук. дослідж. у галузях фізико-хімії, буд. матеріалознавства та захисту буд. конструкцій від корозії. Засновник наук. школи з цього напряму. Дослідив термодинаміку реакцій гідратації та корозії цементів, бетону й залізобетону, опрацював енергет. основи цих процесів, виявив умови пасивності сталевої арматури в бетоні. Співавт. монографії «Термодинамика силикатов» (Москва, 1962; 1965; 1972; 1986), опубл. нім., китай., англ. мовами.

Пр.: Физико-химические процессы коррозии бетона и железобетона. Москва, 1968; Защита строительных конструкций от коррозии, старения и износа. Х., 1989; О некоторых новых подходах к использованию методов термодинамики в решении проблем технологии вяжущих и бетона // Цемент и его применение. 1998. № 5–6; Коллоидно-химические аспекты повышения активности цемента для получения ячеистых и плотных бетонов и растворов без тепловой обработки // Цемент Украины. 1999. № 1; Микробиологическая коррозия бетона и железобетона в сооружениях водоотведения и методы их защиты // Сб. тр. междунар. конф. «Долговечность и защита конструкций от коррозии». Москва, 1999.

Ж. С. Черниченко


Покликання на статтю