Баб’як Августин — Енциклопедія Сучасної України

Баб’як Августин

БАБ'Я́К Августин (17. 10. 1959, с. Харитони Ярослав. пов., Польща) – церковний діяч УГКЦ. Д-р богослов'я (1999). Чл. НТШ. Закін. Духовну семінарію у Перемишлі (1986) і був висвяч. у сан священика. У цьому ж році отримав ступінь магістра теології Люблін. католиц. ун-ту. Був настоятелем парафій у Польщі (1986–92). Від 1992 – у Франції, де був прийнятий єпископом Михаїлом Гринчишиним до кліру УГКЦ для душпастир. праці у парафії м. Ліон. 1994– 98 навч. у Ліон. католиц. ун-ті, де захистив доктор. дис. «Le Métropolite André Cheptytskyi et les synodes de 1940 а 1944» («Пасторальна діяльність митрополита Андрея Шептицького у Львівських синодах 1940– 1944 рр.», Lyon; Lviv, 1999). Під патронатом Ліон. католиц. ун-ту Б. організував низку наук. конф., присвяч. 50-літтю смерті митрополита Андрея Шептицького, 400-річчю Берестей. унії та з нагоди відвідин України Папою Іоаном-Павлом ІІ. Б. також автор праць «Протоколи засідань Львівських архієпархіальних Соборів 1940–1944 рр.» (Л., 2000), «Нові українські мученики XX ст. Сповідники віри» (Рим, 2002), статей на релігійну тематику в укр. і франц. журналах.

М. Г. Железняк

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
М. Г. Железняк . Баб’як Августин // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38683 (дата звернення: 22.10.2021)