Багалій-Татаринова Ольга Дмитрівна — Енциклопедія Сучасної України

Багалій-Татаринова Ольга Дмитрівна

БАГАЛІ́Й-ТАТА́РИНОВА Ольга Дмитрівна (07(19). 10. 1889, Харків – 19. 09. 1942, там само) – історик, бібліотекознавець, бібліограф. Донька Д. Багалія. Закін. істор.-філос. ф-т Вищих жін. курсів у Москві (1914), тримісячні курси бібліотекарів (1918), архівознавчі курси в Харкові (1923). 1918–33 працювала (з перервами) бібліотекарем у Харків. бібліотеці ім. В. Короленка; 1920–25 – асист. на каф. рос. історії, зав. кабінету історії України Харків. ІНО; 1925–33 – н. с. Харків. н.-д. каф. історії укр. культури (від 1930 ін-т); 1934–35 – н. с. Ін-ту Т. Шевченка; 1922–27 працювала (з перервами) архівістом Харків. істор. архіву, займалася впорядкуванням, описанням архів. фондів і виявленням документів з історії руху декабристів на Слобожанщині, військ. поселень в Україні в 1-й пол. 19 ст. 1927 відвідала Париж з наук. метою. Після смерті батька впорядкувала та зробила опис його особистого архів. фонду.

Пр.: Солдатські маси в декабристському рухові // Декабристи на Україні: Зб. праць Комісії для дослідів громад. течій на Україні. Т. 1. К., 1926; Допити унтер-офіцерів Чернігівського полку // Там само; Новий документ до біографії Тізенгаузена // Там само; До джерел про декабристський рух на Україні // Архівна справа. 1926. Кн. 2–3; Дещо про архіви Парижу // Там само. 1928. Кн. 5–6; Таємна агентура на Україні сто років тому: За рапортами і записками В. С. Сотнікова // Декабристи на Україні: Зб. праць Комісії для дослідів громад. течій на Україні. Т. 2. К., 1930; Справа декабриста І. Ф. Шимкова // Там само (співавт.); Матеріали до історії декабристського руху на Україні // Нариси з соц.-екон. історії України. Т. 1. К., 1932.

Літ.: Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. акад. Д. І. Багалія. Х., 1994.

ДА: Рукопис. відділ ЦНБ Харків. ун-ту, особовий фонд Д. І. Багалія.

О. М. Богдашина, В. В. Кравченко


Покликання на статтю