Кособуцький Леонід Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Кособуцький Леонід Антонович

КОСОБУ́ЦЬКИЙ Леонід Антонович (07. 07. 1929, Мінськ) – мікробіолог. Д-р мед. н. (1976), проф. (1977). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Мінський мед. ін-т (1953). Працював у Гроднен. мед. ін-ті (Білорусь, 1960–78): від 1973 – зав. каф. мікробіології; 1978–95 – зав. однойм. каф. Харків. ін-ту удосконалення лікарів; водночас 1980–83 – дир. Харків. ін-ту вакцин та сироваток; 1995–2006 – проф. каф. біо­технології і аналіт. хімії Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». Осн. наук. дослідж. присвяч. питанням біотехнологій: вироб-во вакцини проти віспи, консервація очере­­вини для трансплантації, склад ДНК та амінокислот. склад білків фагів. Голова Харків. наук. т-ва епідеміологів та мікробіологів (1980–85).

Пр.: Фаги микобактерий. Морфоло­­гия и антигенные свойства некоторых микофагов // Микробиология. 1971. № 1; Об изменениях литического спек­­тра и антигенных свойств микобактериофагов после пассажей на туберку­­лезных и других микобактериях // Журн. гигиены, эпидемиологии и микробиологии. 1974. Т. 18, № 1; Аналитический контроль с использованием биосенсо­­ров // Журн. інтегр. технол. енергозбе­­реження. 2000. № 2 (спів­авт.); Основы общей микробиологии. Х., 2005 (спів­авт.).

Т. Д. Костиркіна


Покликання на статтю