Баглійкокс — Енциклопедія Сучасної України

Баглійкокс

«БАГЛІЙКО́КС» – підприємство коксохімічної галузі промисловості. Розташ. у м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. 1936 було розпочато буд-во Баглій. коксохім. з-ду, який мав забезпечити металург. з-ди Придніпров'я коксом, а Дніпродзерж. азотно-туковий з-д кокс. газом для вироб-ва азот. мінерал. добрив. 1952 вперше отримано кокс на 1-й кокс. батареї. 1956 на з-ді створ. опорну лаб. з підготовки вугілля до коксування. 1958 завершено буд-во з-ду. На з-ді вперше розроблено і впроваджено процес отримання бензолу «для синтезу». 1980 запроваджено комплексну систему управління якістю продукції та ефектив. використанням ресурсів. 1985 проведено капітал. ремонт кокс. батареї № 8. 1987 введено біохім. установку очищення стіч. вод. Від 1995 – ВАТ із сучас. назвою. До складу підпр-ва входять цехи: вуглепідготовки, вловлювання хім. продуктів коксування (смоли кам'яновугільної, аміаку, бензолу) з відділ. біохім. очистки стіч. вод та ректифікації сирого бензолу, моноетаноламін. очистки кокс. газу від сірководню, а також група допоміж. цехів і госп-в. Функціонують 4 кокс. батареї (№ 5– 8) із проект. потуж. 1964 тис. т валового коксу 6 % вологості. Продукція «Б.»: кокс доменний, дрібняк коксовий, смола кам'яновугільна, сульфат амонію (азотне добриво), сірчана кислота технічна, бензол сирий, бензол, толуол, ксилол, сольвент, кубові залишки ректифікації сирого бензолу, сольвент-нафта, фракція інден-кумаронова, інгібітори корозії С-5У та ін. Експортує продукцію до Франції, Туреччини, Румунії, Чехії. За 2002 вироблено 844,7 тис. т коксу доменного, 27,4 тис. т горішка коксового, 47,5 тис. т дрібняка коксового, 11,0 тис. т сірч. кислоти, 46,2 тис. т смоли кам'яновугільної, 16,9 тис. т сульфату амонію, перероблено 29,4 тис. т сирого бензолу. «Б.» належить до екологічно небезпеч. підпр-в. Постій. уваги вимагає проблема очищення повітря та зменшення негатив. впливу забрудн. повітря на людей. До послуг працівників «Б.» – оздоров. пункт. На повному забезпеченні «Б.» перебувають завод. їдальня, сімейна база відпочинку, дит. оздоров. табір, клуб. Заг. кількість працівників 2098 осіб. Від 1999 підпр-во очолює В. Янчицький.

С. М. Морохова


Покликання на статтю