Косолапов Анатолій Аркадійович — Енциклопедія Сучасної України

Косолапов Анатолій Аркадійович

КОСОЛА́ПОВ Анатолій Аркадійович (05. 02. 1953, м. Дніпродзержинськ Дні­проп. обл.) – фахівець у галузі інформаційних технологій. Д-р тех. н. (2014). Закін. Дніпроп. ін-т інж. транспорту (1975), де й працює від 1978 (нині ун-т залізнич. транспорту): від 1998 – доц. каф. ЕОМ. Наук. дослідження: проектування інформ.-керувал. комплексів, ВЕБ-систем та орг-ція комп’ютер. систем і мереж у пром-сті та на транспорті.

Пр.: Ключевая роль транспорта в современном мире. О., 2013 (співавт.); Проектування інтелектуальних транс­портних систем і мереж засобами ана­літичних моделей масового обслуговування. Дн., 2013; Резервы архи­тек­туры автоматизированной системы управления грузовыми перевозками Украинских железных дорог // Залізнич. транспорт України. 2013. № 1 (спів­авт.); Методика оценки надежности не­четких систем с использованием раз­личных видов размытых множеств // Наука та прогрес транспорту. Вісн. Дні­проп. ун-ту залізнич. транспорту. 2013. Вип. 2(44).

Б. Є. Боднар

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Б. Є. Боднар . Косолапов Анатолій Аркадійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3884 (дата звернення: 17.10.2021)