Коссе Валентин Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Коссе Валентин Анатолійович

КОССЕ́ Валентин Анатолійович (12. 09. 1934, м. Енгельс, нині Саратов. обл., РФ) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1990), проф. (1992). За­­кін. Дніпроп. мед. ін-т (1958). Пра­­цював лікарем. 1987–2000 – зав., 2000–04 – проф. каф. онкології Дніпроп. мед. ака­­демії; від 2004 – проф. курсу онкології Дніпроп. мед. ін-ту традиц. і нетрадиц. медицини. Наук. дослідження: комбіноване лікування пухлин шлунк.-кишк. тракту, мо­­лоч. та щитоподіб. за­лоз, легенів. Спів­ав­тор навч. по­­сібника «Клиничес­кая онкология» (Дн., 1994; укр. мовою – 2002), «Спра­вочни­ка хи­рурга» (К., 1999).

Пр.: Влияние кратковременной газовой гипоксии (7,4–8,2 % О2) на организм здорового человека // Мед. ра­­діологія. 1986. № 6 (спів­авт.); Непо­­сред­­ственные результаты лечения рака мо­­лочной железы в зависимости от объе­­ма оперативного вмешательства // Вісн. проблем біології і медицини. 1999. № 1 (спів­авт.); Профілактика тромбоемболічних ускладнень у післяопераційний період у хворих похилого віку онкологічного профілю // Онкология. 2004. Т. 6, № 1; Оцінка хіміотерапевтичного патоморфозу недрібноклітинного раку легенів // Морфологія. 2007. Т. 1, № 2 (спів­авт.).

О. А. Суховерша


Покликання на статтю