Коссовський Станіслав-Леопольд — Енциклопедія Сучасної України

Коссовський Станіслав-Леопольд

КОССО́ВСЬКИЙ Станіслав-Леопольд (Kos­­sow­­ski Stanisław Leopold; 15. 11. 1880, м. Станіслав, нині Івано-Франківськ – 19. 05. 1945, м. Краснодон Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – польський педагог, історик літератури, бібліограф. Д-р філології (1907). Чл. Істор. т-ва (1912), Літ. т-ва ім. А. Міцкевича (1909) у Львові, комісії дослідж. польс. літ-ри та освіти Краків. АН (1926). Закін. Львів. ун-т (1903). Від 1905 у Львові викладав у 2-й держ. г-зії, водночас 1914–17 – у приват. жін. г-зії; 1920–39 – проф. Ун-ту. До­­сліджував творчість К. Бродзінського, К. Ґашинського, З. Красінського, Ю. Словацького та ін. поетів, історію польс. літ-ри в добу Відродження, Нового часу і романтизму. Брав участь у під­­готовці вид. «Bibliografia literacka czasopism polskich za rok...» (Lwów, 1902; 1903; 1936; 1937; 1938). Підготував до друку з влас. передмовою нове видання праці П. Хмельовського «Historia lite­­ratury polskiej: od czasów najdaw­­niejszych do początków roman­­tyz­­mu» (Lwów, 1931). Восени 1944 за­арешт. органами КДБ СРСР. Помер в ув'язненні.

Пр.: Krzysztof Hegendorfin w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu (1530–1535): mo­­nografia z dziejów odrodzenia i reformacyi w Polsce. Lwów, 1905; Kwestya syońska w murach szkoły: (uwagi na czasie). Lwów, 1906; Trybun ludu szlacheckiego: (z powodu książki dr. L. Kubali o Orzechowskim). Lwów, 1907; Ze studyów nad Słowackim. Kwestya genezy wiersza «Testament mój». Lwów, 1910; Ze stosunków Słowackiego z Krasińskim: (wpływ Krasińskiego na ewolucyę duchową Słowackiego w okresie transfiguracyi). Lwów, 1912; Historja literatury polskiej w wieku XVI. Cz. 3: Rozwój poezji łacińskiej w pierwszej połowie wieku XVI, poezja polska do Kocha­­nowskiego. Warszawa, 1925 (спів­авт.); Histo­­rja literatury polskiej w wiekach średnich od przyjęcia chrześcijaństwa w Polsce do końca XV wieku (965–1500). Cz. 2: Literatura śred­­niowieczna w Polsce w wieku XV. Warszawa, 1926 (спів­авт.); O poemacie Słowackiego «W Szwajcarji»: uwagi nad krytyką i egzegezą tekstu. Lwów, 1931.

П. З. Гуцал

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
П. З. Гуцал . Коссовський Станіслав-Леопольд // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3912 (дата звернення: 21.10.2021)