Кофман Валентин Соломонович — Енциклопедія Сучасної України

Кофман Валентин Соломонович

КО́ФМАН Валентин Соломонович (09(22). 10. 1901, Одеса – 04. 07. 1942, Севастополь) – лікар-хірург. Син С. Кофмана. Д-р мед. н. (1939), проф. (1939). Учасник воєн. дій 1918–20, рад.-фін. та 2-ї світ. воєн. Бойові нагороди. Закін. Одес. мед. ін-т (1926). Пра­цював військ. лікарем. Від 1928 (з перервою) – в Одес. мед. ін-ті: 1940–41 – проф. каф. заг. хірур­гії. Наук. дослідження: місц. інфільтраційна анестезія, порівнял. ана­томія вегетатив. нерв. системи, військ.-польова хірургія. Під час 2-ї світ. вій­ни брав участь в обороні Одеси й Севастополя (гол. хірург Примор. армії, військ. лікар 1-го рангу); віддав свій посадоч. талон на літак військ. фельдшеру і її новонародженому сину для евакуації із Севастополя. Ім'ям К. названо вулицю в Севастопо­лі. В Одесі на будинку, де він меш­кав, 2003 відкрито мемор. дошку.

Пр.: Локальный лейкоцитоз при вос­палительных процессах и его изменение под влиянием местной инфильтрационной анестезии // ВХ. 1939. Т. 58, кн. 4 (спів­авт.); Практика местной инфильтрационной анестезии при острых гнойных процессах // Тр. 1-й хирург. кли­ники Одес. мед. ин-та. О., 1939; Вегета­тивна нервова система органів черевної і тазової порожнин у гризунів // Мор­фологія вегетатив. нерв. системи в класах і групах хребетних: Пр. каф. нормал. анатомії людини Одес. мед. ін-ту. К., 1940 (спів­авт.); Замечания по организации и технике первичной обра­ботки ран в войсковом районе. О., 1941.

Літ.: Авербух Л. Г. Жизнь, подоб­­ная легенде [о В. С. Кофмане] // Авербух Л. Г. Штрихи к портретам. О., 2004; Воло­дин В. И. Севастопольский морской гос­питаль в структуре Сева­стопольского оборонительного района (СОБР) 1941–1942 гг. // Вест. мор. врача. 2007. № 4; Золотарев А. Е., Ильин И. И., Луки Л. Г. Биографический словарь профессоров Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900–1990 гг.). О., 1992.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю