Костарьов Андрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Костарьов Андрій Іванович

КОСТАРЬО́В Андрій Іванович (12. 03. 1907, Москва – 19. 07. 1988, Одеса) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1954), проф. (1954). Закін. Нижньогород. ун-т (РФ, 1930). Учителював. 1937–46 – у Горьков. пед. ін-ті (нині Нижній Новгород): від 1939 – зав. каф. заг. і теор. фізики; 1946–62 – в Одес. ун-ті: від 1957 – зав. каф. теор. фізики; 1964–83 – в Одес. політех. ін-ті: зав. каф. теор. фізики, від 1972 – проф. каф. фізики. Наук. дослі­дж.: теорія поглинання рентґенів. про­менів металами; теорія тонкої структури рентґенів. спек­трів поглинання; теорія темпера­тур. залежності структури рент­ґенів. спектрів поглинання твер­дих тіл; теорія абсорбц. та емі­сій. рентґенів. спектрів іон. кристалів.

Пр.: К теории поглощения рентге­нов­ских лучей металлом // ЖЭТФ. 1939. Т. 9, вып. 3; Возможно ли существование анизо­тропии тонкой структуры рент­­ген­овских спектров поглощения монокристаллов? // Там само. 1946. Т. 16, вып. 8; О расчетах тонкой струк­туры рентгеновских спектров поглоще­ния многоатомных газов // ЖФХ. 1946. Т. 20; О теории тонкой структуры рент­геновских спектров поглощения твер­дых тел // ЖЭТФ. 1950. Т. 20, вып. 9; К теории абсорбционных и эмиссион­ных рентгеновских спектров ионных кри­сталлов // Там само. 1952. Т. 22, вып. 5; До питання про парадокс Ейнштейна в квантовій механіці // Пр. Одес. ун-ту. Сер. фіз. н. 1958. Т. 148, вип. 6.

Літ.: История Одесского политехни­ческого в очерках. О., 2003; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

А. М. Куценко, В. О. Анисимов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю