Березанський Юрiй Макарович — Енциклопедія Сучасної України

Березанський Юрiй Макарович

БЕРЕЗА́НСЬКИЙ Юрiй Макарович (08. 05. 1925, Київ – 07. 06. 2019, там само) – математик. Чоловік С. Березанської. Д-р фіз.-мат. н. (1956), проф. (1961). Дійс. чл. НАНУ (1988). Чл. НТШ (1993). Премії ім. М. Крилова АН УРСР (1980), ім. М. Боголюбова НАНУ (1997), Держ. премія України у галузі н. і т. (1998). Закiн. Київ. ун-т (1948). Від 1951 працював в Iн-тi математики НАНУ: зав. вiдділу матем. аналiзу (1960–85) і функцiон. аналiзу (1986–2000), від 2000 – гол. н. с.; одночасно від 1954 викладав у Київ. ун-ті; проф. Люблiн. ун-ту (Польща, 1994– 96). Учасник виступу укр. інтелігентів 1968 на захист конституц. прав громадян, руху за демократ. перетворення в Україні, за відродження укр. культури. Очолював Київ. школу функціонал. аналізу. Наук. дослідж. стосувалися функцiонал. аналiзу, диференц. рiвнянь i матем. фiзики. Центр. мiсце в його дослiдж. належало побудові теорiї розкладiв за влас. функцiями довiльної, зокрема нескiнчен. системи комутувал. самоспряжених операторiв; iнтеграл. зображенням додатно визначених ядер, побудові теорiї узагал. функцiй нескiнчен. кількостi змiнних, спектрал. теорiї диференц. рiвнянь з частин. похiдними й частин. рiзницями, побудові та розвитковi гармонiч. аналiзу в гіперкомплекс. системах із неперерв. базисом. Уперше розглянув обернену задачу спектрал. аналiзу для диференц. рiвнянь з частин. похідними. Довів теорему єдиності розв'язку оберненої задачі спектрал. аналізу для рівняння Шрьодінґера.

Пр.: Разложение по собственным функциям самосопряженных операторов. 1965; Самосопряженные операторы в пространствах функций бесконечного числа переменных. 1978; Спектральные методы в бесконечномерном анализе. 1988 (співавт.); Функціональний аналіз. 1990 (співавт.); Гармонический анализ в гиперкомплексных системах. 1992 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Горбачук М. та iн. Юрiй Макарович Березанський // УМЖ. 1995. Т. 47, № 5; Юрій Макарович Березанський: Біобібліографія. К., 2007; Боголюбов А. Н. Математики. Механики: Био­графический справочник. К., 1983; Юрій Макарович Березанський: Бібліографія. К., 2007.

М. Л. Горбачук


Покликання на статтю