Костенко Віктор Климентійович — Енциклопедія Сучасної України

Костенко Віктор Климентійович

КОСТЕ́НКО Віктор Климентійович (21. 02. 1948, м. Свердловськ, нині Єка­теринбург, РФ) – фахівець у галузі геоекології. Д-р тех. н. (2004), проф. (2006). Закін. Донец. полі­тех. ін-т (1972), де відтоді й пра­цює (нині тех. ун-т): від 2004 – зав. каф. природоохорон. діяль­ності, водночас від 2010 – декан ф-ту екології та хім. технології. Осн. напрям наук. дослідж. – екол. проблеми паливно-енергет. комплексу (пожежна безпе­ка підзем. та поверхн. об’єктів, газ. динаміка вугіл. шахт).

Пр.: Шляхи удосконалення еколого-економічної діяльності підприємств. 2009; Физико-химические основы ос­ветления и обеззараживания шах­тных вод. 2009; Геоэкологические и ма­тема­тические методы принятия реше­ний по обеспечению безопасных техно­логий угольных комплексов Украины на всех стадиях их жизнедеятельности. 2009; Предупреждение и тушение под­земных эндогенных пожаров в труд­нодоступ­ных местах. 2010 (усі – Доне­цьк, спів­авт.).

М. В. Горовенко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. В. Горовенко . Костенко Віктор Климентійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3943 (дата звернення: 18.10.2021)