Кофман Соломон Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кофман Соломон Володимирович

КО́ФМАН Соломон Володимирович (22. 08(03. 09). 1867, Одеса – 14. 09. 1952, Ленінград, нині С.-Петербург) – лікар-хірург, ор­топед-травматолог. Батько В. Коф­мана. Д-р медицини (1894), проф. (1935). Учасник рос.-япон. і 1-ї світ. воєн. Навч. у Харків. (від 1885) та Ґрац. (ни­ні Австрія, від 1888) ун-тах, закін. Юр'єв. ун-т (нині Тарту, Естонія, 1893). У 1893–94 досліджував хірург.-топогр. анатомію нирок під кер-вом Е. Цукеркандля. Після захисту доктор. дис. повернувся в Одесу, де пра­цював у Євр. лікарні. Дійс. чл. Т-ва одес. лікарів (1894). У 1902 організував поліклініку ортопед. і мех. хірургії. У 1920–30-х рр. – зав. кістк. відділ. Одес. туберкульоз. ін-ту. Від 1935 – проф. каф. ортопедії Ташкент. мед. ін-ту; водночас – наук. кер. Узбец. НДІ ортопедії, травматології і кістк. туберкульозу. Один з організаторів ортопед. допомоги в Узбе­кистані. Після 2-ї світ. вій­ни пра­цював в Одес. туберкульоз. ін-ті. Наук. дослідж. з питань заг. хірур­гії, ортопедії, лікування кістк.-суглоб. туберкульозу. Запропонував низку методів лікування ортопед. захворювань, зокрема операцію з переміщення м'язів при подоланні наслідків дит. па­ралічу.

Пр.: К учению о вывихах и резекции голеностопного сочленения // Медицина. 1894. № 17; Хирургическо-топо­графическая анатомия почек. Юрьев, 1894; О так называемых подкожных протезах Gersuni // Хирургия. 1902. № 69; Первый отчет деятельности Поликлиники ортопедической и механической хирургии в г. Одессе // Там само. 1904. № 86; Солнцелечение при костном туберкулезе и лечение его на Одес­ских лиманах // ВД. 1925. № 7; Диагно­стика, течение и исход туберкулезного спондилита. Ташкент, 1937.

Літ.: Профессор Соломон Владими­рович Кофман (К 40-летию научно-практической и педагогической деятельности) // Сов. здравоохранение Уз­бекистана. 1938. № 5; Новожилов Д. А. Соломон Владимирович Кофман (К 100-ле­тию со дня рожд.) // ОТП. 1967. № 7.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю