Костенко Георгіій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Костенко Георгіій Миколайович

КОСТЕ́НКО Георгій Миколайович (14(27). 06. 1912, м. Острогожськ, нині Воронез. обл., РФ – 30. 09. 1983, Одеса) – фахівець у галузі технічної термодинаміки. Канд. тех. н. (1941), проф. (1960). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ін-т харч. пром-сті (1936), де й працював до 1941. Під час 2-світ. вій­­ни – доц., декан та заст. дир. з наук. та навч. роботи Воронез. авіац. ін-ту (1941–45; потім реорганізов. у Ташкент. авіац. ін-т). 1945–50 – доц. та декан теплотех. ф-ту Київ. політех. ін-ту; 1950–83 – зав. каф. теор. і заг. теплотехніки, водночас 1950–59 та 1961–64 – декан тепло­енергет. ф-ту Одес. політех. ін-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – ра­ціоналізація тепловикористання у пром-сті та розвиток ексергетич. методу термодинаміч. аналі­зу процесів і установок.

Пр.: Теплообменные аппараты и вы­парные установки. Москва; Ленинград, 1955 (спів­авт.); Техническая термодина­мика. К., 1958; Задачник з теоретичних основ теплотехніки: Навч. посіб. у 2 ч. К., 1961; 1963 (спів­авт.); Основы изме­нения единиц СИ в теплотехнических и гидравлических расчетах. К., 1965 (спів­­авт.); Задачник з основ теплотехніки: Навч. посіб. К., 1967 (спів­авт.).

Т. М. Попова


Покликання на статтю