Костенко Микола Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Костенко Микола Михайлович

КОСТЕ́НКО Микола Михайлович (02. 01. 1950, с. Дорогинка Ічнян. р-ну Черніг. обл.) – геолог. Канд. геол.-мінерал. (1992), д-р геол. (2013) н. Закін. Львів. ун-т (1979). Пра­цював 1972–2002 у Житомир. геол.-розв. експедиції підпр-ва «Північгеологія». Від 2002 – пров. н. с. відділу методики геол. картування та картографування Укр. геол.-розвідувал. ін-ту; водночас від 2012 – пров. н. с. відділу геотектоніки та заг. гео­­логії. Основні напрями наук. досліджень: стратиграфія, тектоніка, магматизм і металогенія докембрію УЩ. Під кер-вом К. проведено геол. довивчення та 2001 видано комплект «Державної гео­логічної карти України масш­табу 1:200 000 аркуша М-35-ХІ (Коростень)».

Пр.: Геолого-структурне районуван­ня Українського щита для уточнення стратиграфічної кореляції докембрійських утворень // Мінерал. ресурси Укра­їни. 2003. № 1 (співавт.); Тете­рів­ську серію пора розділити. Стратиг­ра­фічне розчленування метаморфічних утворень Волинського мегаблоку Укра­їнського щита // Там само. 2009. № 4 (співавт.); Металогенія трапового магматизму в докембрії південно-західної частини Східноєвропейської платфор­ми // ГР. 2011. Вип. 29; Глибинна будова земної кори північно-західної частини Українського щита вздовж геотрансекту ЄВРОБРИДЖ-97 за результатами комплексної інтерпретації гео­лого-гео­фізичних даних. Геологічна ін­­терпре­тація геофізичного розрізу // Мінерал. ресурси України. 2011. № 3 (спів­авт.); Геодинаміка земної кори та еволюція магматизму в докембрійській геологічній історії західної частини Укра­їнського щита // Зб. наук. пр. Укр. геол.-розв. ін-ту. 2012. № 1.

Т. П. Міхницька

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Т. П. Міхницька . Костенко Микола Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3963 (дата звернення: 17.10.2021)