Бєліцер Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Бєліцер Володимир Олександрович

БЄ́ЛІЦЕР Володимир Олександрович (30. 09(13. 10). 1906, м. Рязань, Росія – 04. 03. 1988, Київ) – біохімік. Батько Н. Бєліцер. Д-р біол. н. (1941), проф. (1946), акад. АН УРСР (1957). Засл. діяч н. УРСР (1970). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1987), премія ім. О. Палладіна АН УРСР (1982). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1930). Працював асист. каф. заг. біології у 2-му Моск. мед. ін-ті (1930– 33); н. с. (1934–41), зав. лаб. (1941), ст. н. с. лаб. фізіол. хімії (1941–44) у Всесоюз. ін-ті експерим. медицини; 1944–88 – в Ін-ті біохімії АН УРСР: зав. лаб. ферментів (1944–64), заст. дир. з наук. роботи (1964–69), дир. (1969–72), зав. відділу структури і функції білка (1972–87), від 1987 – пров. н. с.-консультант цього відділу. 1948–55 (за сумісн.) – зав. каф. біохімії Київ. мед. стоматолог. ін-ту; 1955– 60 – проф. каф. біохімії Київ. ун-ту. Вивчав процеси гліколізу та дихання. Розкрив нові особливості взаємодії цих процесів, які дають енергію живій клітині. Фундам. значення має його відкриття взаємозв'язку між диханням та синтезом багатих на енергію фосфор. сполук. Б. встановив, що ланцюг окисно-віднов. реакцій клітинного дихання поєднаний з синтезом макроенергічних фосфор. сполук. Відкриття окисного фосфорилювання – осн. шляху використання енергії при кисневому диханні, є одним з осн. досягнень біохім. науки. Низка робіт Б. присвяч. встановленню фіз.-хім. основи специф. функцій білків. Вивчення денатурації білків (разом із К. Котковою) послужило основою для створення білкового кровозамінника (БК-8). Від 60-х рр. Б. досліджував механізм зсідання крові. Спростувавши денатураційну теорію зсідання білка крові, поділив процес перетворення фібриногену в нерозчинну форму – фібрин – на ферментативну та полімеризаційну фази. Виявив нові закономірності самоскладання упорядк. структури волокон фібрину. Вивчення системи фібриноген-фібрин дуже важливе з практ. погляду, оскільки прямо пов'язане з проблемою тромбозів. Б. розкрив низку закономірностей самоскладання надмолекуляр. біол. структур. Був ред. міжнар. ж. «Thrombosis Research» (1985–87).

Пр.: Химические превращения в мышце. Москва; Ленинград, 1940; Фибриноген и фибрин: строение молекул, самосборка волокон // Успехи соврем. биологии. 1975. Т. 80; Методы определения фибриногена и компонентов фибринолиза плазмы крови человека: Метод. рекомендации. К., 1983; Структура и динамика белков // Развитие биологии на Украине. К., 1985.

Літ.: Владимир Александрович Белицер (1906–1988) [Некролог] // Вопр. мед. химии. 1989. № 4; Vladimir Alexandrowich Belitser, 30 September 1906 – 4 March 1988 // Thrombosis Research. 1989. Vol. 55; К 90-летию со дня рождения академика НАН Украины В. А. Белицера // УБЖ. 1996. Т. 68, № 4.

Т. В. Варецька


Покликання на статтю