Костенко Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Костенко Олександр Миколайович

КОСТЕ́НКО Олександр Миколайович (04. 10. 1949, с. Щербанівське Воз­несен. р-ну Микол. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1995), проф. (2000), акад. НАПрНУ (2008). Засл. діяч н. і т. України (2007). Премія ім. М. Ва­силенка НАНУ (1995). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2009). Закін. Київ. ун-т (1978). Працював адвокатом (1978–79); від 1982 – в Ін-ті держави і права НАНУ (Київ): від 1999 – зав. відділу проблем кримінал. права, кримінології та судо­устрою. Наук. дослідження: методологія соц. наук; принцип натуралізму в соц. науках, зокрема в юрид. науці та кримінології; соціопсихологія во­лі й свідомості злочинця; проблеми соц. культури особи. Автор теорії соц. натуралізму. Запропонував соц.-натураліст. ме­тодологію вивчення соц. явищ, розробляє методику протидії соц. патологіям (злочинності та ін.) шляхом формування соц. куль­тури громадян.

Пр.: Принцип отражения в криминологии. К., 1986; Криминальный про­извол (социопсихология воли и сознания преступника). К., 1990; Соціальний натуралізм як методологічний принцип філософії права // Проблеми філософії права. К.; Чц., 2006–07. Т. 4–5; Універсальний натуралізм – підґрунтя наукової культури нового типу // Вісн. НАНУ. 2007. № 10; Культура і закон – у протидії злу. К., 2008; Проблема № 1 сучасної цивілізації (в українському контексті). Чк., 2008; Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруден­ції у світлі соціального натуралізму // ПрУ. 2010. № 4.

І. Б. Усенко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю