Костенко Павло Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Костенко Павло Юрійович

КОСТЕ́НКО Павло Юрійович (11. 12. 1949, Харків) – фахівець у галузі радіо­технічних систем. Д-р тех. н. (1996), проф. (2002). Закін. Харків. авіац. ін-т (1973), де й працював 1975–94; від 1994 – проф. каф. авіац. радіотех. систем на­вігації і посадки Харків. ун-ту Повітр. Сил. Наук. дослідження: проблеми передачі та обробки сиг­налів у інформ. системах, що ви­користовують досягнення хаотич. динаміки.

Пр.: Формирование изображения в радиолокационной системе с синтези­рованием апертуры по нулевым многообразиям двумерного спектра траекторного сигнала // Изв. вузов. Радио­электроника. 2004. Т. 47, № 9; Основы статистической теории радио­техни­ческих систем: Учеб. пособ. Х., 2005; Control Noise-Proof Recovery of Binary Information, Masked by Chaotic Oscil­lation of System with Delay // Radio­electronics and Communications Sys­tems. 2008. Vol. 51, № 2; Обнаружение хаотического процесса, искаженно­го белым шумом с использованием BDS-статистик // Изв. вузов. Радио­элек­троника. 2009. Т. 52, № 11 (усі – спів­авт.).

Г. В. Пєвцов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. В. Пєвцов . Костенко Павло Юрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3981 (дата звернення: 31.07.2021)