Бібліотечна планета — Енциклопедія Сучасної України

Бібліотечна планета

«БІБЛІОТЕ́ЧНА ПЛАНЕ́ТА» – науково-виробничий журнал. Виходить щоквартально від березня 1998 укр. мовою в Києві. Засн. і видавець – Нац. парламент. б-ка України. Гол. ред. – А. Корнієнко. Осн. тематика: сучас. стан, історія, теорія і практика бібліотеч. справи, діяльність б-к України, висвітлення зарубіж. досвіду бібліотеч.-інформ. діяльності. На сторінках часопису публікуються офіц. матеріали, що стосуються бібліотеч. справи, висвітлюється наук., н.-д., наук.-метод. робота Нац. парламент. б-ки України, універсал. наук. б-к, б-к навч. закладів; впровадження комп'ютер. технологій, ролі й місця б-к у забезпеченні входження України у світ. інформ. простір; практикуються дискусії з актуал. питань розвитку бібліотеч. справи в Україні, подаються матеріали конф., семінарів, нарад, рецензії на фахову літ-ру.

Т. В. Добко


Покликання на статтю