Костерін Сергій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Костерін Сергій Олексійович

КОСТЕ́РІН Сергій Олексійович (25. 08. 1950, Київ) – біохімік та біофізик. Д-р біол. н. (1988), проф. (2001), акад. НАНУ (2015). Засл. діяч н. і т. України (2015). Премія ім. О. Палладіна АНУ (1992). Держ. премія України в галузі н. і т. (2010). Закін. Київ. ун-т (1973). Відтоді працює в Ін-ті біо­хімії НАНУ (Київ): від 1988 – зав. відділу біохімії м'язів, водночас від 1998 – заст. дир. з наук. робо­ти. За сумісн. від 1977 викладає у Київ. ун-ті (від 1993 – проф. каф. біофізики), а також від 1996 – проф. каф. біології Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Читає курси «Методи кінет. аналізу у фіз.-хім. біології», «Біохім. мембранологія», «Вибрані глави заг. біофізики (термодинаміка та кінетика біол. процесів, фізика ензиматич. каталізу)». Наук. до­слідж.: біохімія та біофізика м'я­зів, біохім. мембранологія та кі­нетика біохім. процесів. Вивчає актуал. проблеми сучас. біології м'язової клітини, зокрема в галузі біомембранології, біохімії внутр.-клітин. кальцієвого гомео­стазу, електро- та фармакомех. спряження у міоцитах, а також кінетики ензиматич. реакцій. Отримав пріоритетні фундам. результати про кінет., термоди­нам. і каталіт. властивості кальцієвих помп, обмінників та уніпортерів мембран. структур м'я­зів, запропонував нові методи кінет. аналізу ензиматич. та транс­порт. процесів.

Пр.: Биохимическая кинетика. К., 1977 (спів­авт.); Транспорт кальция в гладких мышцах. К., 1990; Mechanisms of Ca2+ transport in myometrium // Con­trol of Uterine Contractility. London; To­kyo, 1994; Kinetics and energetics of Mg2+, ATP-dependent Ca2+ transport in the plas­ma membrane of smooth muscles. K., 2003; Sensing of Adenosine-5-triphos­phate Anion in Aqueous Solutions and mi­tochondria of a Fluorescent 3-hydro­xyflavone dye. San Diego; New York, 2007; Calixiarene N-chalconemides: Syntesis and Influence on Mg2+, ATP-dependent Ca2+ accumulation in the Smooth Muscle Subcellular Structures. London, 2008; Використання методу протокової цито­метрії для визначення вмісту Са2+ у міто­хондріях та впливу на нього антагоністів кальмодуліну // УБЖ. 2008. Т. 80, № 4 (спів­авт.); Новий спосіб оцінки впливу оборотних інгібіторів на ензиматичний процес // Доп. НАНУ. 2010. № 10 (спів­авт.).

Літ.: Інститут біохімії ім. О. В. Пал­ладіна. 1925–2005. К., 2005; Вино­гра­до­ва Р. П., Данилова В. М. Лауреати пре­мії НАН України імені Олександра Воло­димировича Пал­ладіна 1991–1992 рр. Сергій Олексійович Костерін // УБЖ. 2013. Т. 85, № 5.

В. І. Назаренко


Покликання на статтю