Костецька Яромира Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Костецька Яромира Михайлівна

КОСТЕ́ЦЬКА Яромира Михайлівна (29. 05. 1939, м. Торунь, Польща) – аеро­фотогеодезист. Д-р тех. н. (1988), проф. (1990). Закін. Львів. політех. ін-т (1961), де й працює від 1963 (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): від 2002 – зав. каф. інж. геодезії. Наук. дослідження: ство­рення держ. геодез. мереж, використання GPS-технологій в гео­дезії, історія земел. відносин в Україні.

Пр.: До історії земельних відносин і земельних реформ в Україні // Вільний аграрник. 1996. № 1; Експериментальне проведення земельної реформи в двох селах Львівщини наприкінці 17 століття // Там само. 1998. № 3; Гео­дезичні прилади: Підруч. Л., 2000; Аналіз мето­дів урахування впливу іоно­сфери на ре­зультати GPS-спостережень // Сучасні досягнення геодез. науки та вироб-ва: Зб. наук. пр. Л., 2007. Вип. 2(14) (спів­авт.); До питання точності довжин векторів, отриманих за результатами відносних GPS-спостережень двочастотними приймачами // Там само. 2009. Вип. 1(17) (спів­авт.); Порівняння мето­дів створення державної геодезичної мережі // Там само. Вип. 2(18) (спів­авт.).

Р. М. Тартачинський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Р. М. Тартачинський . Костецька Яромира Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3996 (дата звернення: 23.10.2021)