Білий Гнат Архипович — Енциклопедія Сучасної України

Білий Гнат Архипович

БІ́ЛИЙ Гнат Архипович (01. 01. 1887, станиця Ольгинська, Кубань, Росія – 28. 03. 1973, США) – громадсько-політичний діяч, лідер вільнокозачого руху. Закін. Кубан. учит. семінарію і фіз.-мат. ф-т С.-Петербур. ун-ту (1912). Викл. у Катеринодар. реал. уч-щі (від 1913), брав участь у заснуванні г. «Кубанская мысль» (виходила 1915–16). Від 1917 – чл. Тимчас. кубан. обл. виконкому, чл. Кубан. військ. ради і військ. уряду, Кубан. крайової і законодав. рад. У червні 1920 відрядж. до Польщі, де залишився як політ. емігрант. Засн. і ред. г. «Голос Казачества» (1921–22, Варшава). Переїхав до Праги, згодом працював асист. каф. гідротехніки Укр. госп. академії в Подєбрадах. 1927 брав участь в орг-ції вільнокозачого руху, ред. ж. «Вольное казачество – Вільне козацтво» (Прага, 1927– 34; Париж, 1934–39). У липні 1935 після розколу вільнокозачого руху оголосив себе похід. отаманом. 1939 інтернов. франц. владою й висланий до Алжиру. Влітку 1948 оголош. своїми прибічниками гол. отаманом. Від 1951 видавав у Парижі г. «Казак». 1958 переїхав до США, продовжував громадську діяльність.

Пр.: Гідравліка. Гідростатика: Практ. вправи. Подєбради, 1923; Казачьи земли. Прага, 1928; Территория и народонаселение Казачьих земель // Календарь-альманах «Вольного казачества – Вільного козацтва» на рік 1930. Прага, 1930; Пять лет «Вольного казачества – Вільного козацтва»: Зб. передових ст. Прага, 1933; By the Order of Moscow. Kuban is destined «To catch up and surpass» American State of Iowa. Kuban is my Homeland. What is Kuban? New York, 1961.

Літ.: Казачий словарь-справочник. Т. 1. Кливленд, 1966; Смерть Верховного Атамана КНОД-а // Казак. 1973, апр.

В. К. Чумаченко

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
В. К. Чумаченко . Білий Гнат Архипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=40029 (дата звернення: 21.09.2021)